Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2014

10. Number of holdings with fowls and chickens in June 2014

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italic after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång3)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

126

19,3

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

148

16,9

..

..

..

..

 

..

..

Södermanlands

131

20,3

..

..

..

..

 

..

..

Östergötlands

180

11,5

..

..

..

..

 

..

..

Jönköpings

318

21,2

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

..

..

..

..

 

..

..

Kronobergs

135

14,3

..

..

..

..

 

..

..

Kalmar

295

21,1

..

..

..

..

 

..

..

Gotlands

60

19,2

..

..

..

..

 

..

..

Blekinge

77

21,6

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

618

17,4

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

..

..

..

..

 

..

..

Hallands

117

17,9

..

..

..

..

 

..

..

Västra Götalands

696

11,3

..

..

..

..

 

..

..

Värmlands

133

18,1

..

..

..

..

 

..

..

Örebro

147

16,5

..

..

..

..

 

..

..

Västmanlands

48

32,6

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

..

..

..

..

 

..

..

Dalarnas

91

22,4

..

..

..

..

 

..

..

Gävleborgs

181

17,3

..

..

..

..

 

..

..

Västernorrlands

132

20,5

..

..

..

..

 

..

..

Jämtlands

70

27,0

..

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

81

24,8

..

..

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

140

16,1

..

..

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

540

20,1

..

..

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

366

19,3

..

..

..

..

 

..

..

Svealands slättbygder

532

9,2

..

..

..

..

 

..

..

Götalands skogsbygder

1 397

8,0

..

..

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

387

11,9

..

..

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

310

13,0

..

..

..

..

 

..

..

Övre Norrland

205

30,1

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

332

11,4

..

..

..

..

 

..

..

2,1 - 5,0

791

13,1

..

..

..

..

 

..

..

5,1 - 10,0

834

12,5

..

..

..

..

 

..

..

10,1 - 20,0

707

12,2

..

..

..

..

 

..

..

20,1 - 30,0

236

15,3

..

..

..

..

 

..

..

30,1 - 50,0

318

13,3

..

..

..

..

 

..

..

50,1 - 100,0

415

18,1

..

..

..

..

 

..

..

100,1 -

246

25,2

..

..

..

..

 

..

..

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

131

12,7

..

..

..

..

 

..

..

2,1 - 5,0

461

16,7

..

..

..

..

 

..

..

5,1 - 10,0

1 039

11,8

..

..

..

..

 

..

..

10,1 - 20,0

809

10,9

..

..

..

..

 

..

..

20,1 - 30,0

338

13,1

..

..

..

..

 

..

..

30,1 - 50,0

353

12,3

..

..

..

..

 

..

..

50,1 - 100,0

430

17,6

..

..

..

..

 

..

..

100,1 -

318

20,3

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

3 878

4,9

760

8,4

260

12,0

 

296

10,9

2013

4 148

-

629

-

242

-

 

..

..

2012

3 876

5,5

673

12,3

217

14,3

 

267

12,0

2010

3 703

-

487

-

181

-

 

227

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

3 514

 

461

-

176

-

 

220

-

2005

4 916

-

634

-

234

-

 

321

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.

2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

3) I de fall som besättningen, tex pga uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var minder än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång.