Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal höns och kycklingar med höns och kycklingar i juni 2014 på företag med minst 1000 djur av respektive djurslag

12. Number of fowls and chickens and the number of holdings with fowls and chickens in June 2014 on holding with at least 1000 animals in each species

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italic after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång

2014

6 463 600

2,6

1 705 123

8,1

7 907 193

1,7

 

10 195 977

1,3

2013

6 797 864

-

1 702 039

-

7 954 044

-

 

10 480 944

-

2012

6 654 685

0,9

1 542 295

0,1

6 472 627

1,4

 

9 647 234

1,2

2010

5 987 614

-

1 640 028

-

6 440 738

-

 

8 183 238

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

5 987 614

-

1 640 028

-

6 440 738

-

 

8 183 238

-

2005

4 958 350

-

1 685 489

-

7 500 350

-

 

10 499 975

-