Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

12. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2014 på företag med minst 1000 djur av respektive djurslag

13. Number of holdings with fowls and chickens in June 2014 on holding with at least 1000 animals in each species

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italic after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång

2014

245

0,5

35

2,3

83

1,2

 

100

0,9

2013

264

-

38

-

79

-

 

102

-

2012

271

5,5

50

12,3

72

14,3

 

102

1,3

2010

283

-

52

-

80

-

 

98

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

283

-

52

-

80

-

 

98

-

2005

310

-

61

-

88

-

 

122

-