Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal företag med nötkreatur i juni 2014

2. Number of holdings with cattle in June 2014

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

55

238

293

331

289

367

Uppsala

152

330

481

569

502

612

Södermanlands

124

291

412

465

422

495

Östergötlands

277

607

883

985

927

1 049

Jönköpings

430

985

1 413

1 625

1 518

1 714

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

176

653

826

935

861

990

Kalmar

419

650

1 066

1 200

1 138

1 256

Gotlands

202

218

420

478

451

497

Blekinge

71

374

445

466

441

506

Skåne

389

1 583

1 970

2 118

2 017

2 255

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

246

512

757

853

802

903

Västra Götalands

786

1 903

2 687

3 095

2 813

3 298

Värmlands

110

448

557

648

548

699

Örebro

84

295

379

450

407

477

Västmanlands

45

167

212

241

204

263

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

90

328

417

490

422

531

Gävleborgs

144

368

511

603

523

634

Västernorrlands

118

287

405

464

417

508

Jämtlands

137

232

369

428

379

449

Västerbottens

244

129

372

465

443

500

Norrbottens

95

65

160

185

182

207

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

227

467

694

780

750

824

Götalands mellanbygder

671

1 126

1 795

1 980

1 876

2 074

Götalands norra slättbygder

496

844

1 338

1 556

1 429

1 648

Svealands slättbygder

463

1 251

1 710

1 997

1 771

2 147

Götalands skogsbygder

1 535

4 837

6 362

7 134

6 641

7 593

Mellersta Sveriges skogsb.

250

947

1 195

1 377

1 185

1 487

Nedre Norrland

388

915

1 302

1 504

1 326

1 604

Övre Norrland

364

276

639

766

728

833

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

33

408

441

492

419

551

2,1 - 5,0

4

587

591

643

535

784

5,1 - 10,0

21

1 185

1 206

1 365

1 171

1 612

10,1 - 20,0

125

2 092

2 217

2 602

2 256

2 861

20,1 - 30,0

220

1 442

1 662

1 899

1 713

2 036

30,1 - 50,0

641

1 833

2 471

2 844

2 650

2 991

50,1 - 100,0

1 508

1 875

3 376

3 843

3 644

3 916

100,1 -

1 842

1 241

3 071

3 406

3 318

3 459

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

32

242

274

317

275

336

2,1 - 5,0

-

136

136

167

126

207

5,1 - 10,0

8

856

864

958

773

1 190

10,1 - 20,0

74

1 769

1 843

2 190

1 842

2 473

20,1 - 30,0

142

1 438

1 580

1 823

1 613

2 003

30,1 - 50,0

445

2 064

2 508

2 860

2 639

3 050

50,1 - 100,0

1 380

2 292

3 667

4 205

3 984

4 311

100,1 -

2 313

1 866

4 163

4 574

4 454

4 640

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2014

4 394

10 663

15 035

17 094

15 706

18 210

2013

4 668

11 092

15 712

17 824

16 306

18 962

2012

4 968

11 375

16 314

18 182

17 001

19 561

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586

2010 (enligt tidigare LBR-def)

5 593

11 766

17 235

19 824

18 123

21 047

2005

8 548

12 821

21 254

24 808

22 888

26 179


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.