Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2014

4. Number of holdings with dairy cows by size of herd in June 2014

Område  Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

 

  1-24

25-49

  50-74

75-99

100-199

200-

Summa

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

15

16

..

6

..

55

Uppsala

29

43

37

12

27

4

152

Södermanlands

11

34

37

17

17

8

124

Östergötlands

29

77

60

49

45

17

277

Jönköpings

61

141

89

65

57

17

430

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

28

51

36

24

32

5

176

Kalmar

28

109

91

51

98

42

419

Gotlands

29

63

37

13

48

12

202

Blekinge

17

29

7

10

4

4

71

Skåne

35

101

67

41

104

41

389

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

30

56

42

35

56

27

246

Västra Götalands

129

251

169

84

109

44

786

Värmlands

25

27

18

13

23

4

110

Örebro

7

31

19

10

13

4

84

Västmanlands

5

13

6

3

15

3

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

27

22

15

6

16

4

90

Gävleborgs

34

53

31

8

13

5

144

Västernorrlands

28

35

20

15

16

4

118

Jämtlands

31

47

34

9

16

0

137

Västerbottens

53

76

60

21

30

4

244

Norrbottens

22

27

18

..

15

..

95

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

51

32

26

60

33

227

Götalands mellanbygder

54

181

128

62

178

68

671

Götalands norra slättbygder

64

141

103

63

87

38

496

Svealands slättbygder

67

133

111

48

85

19

463

Götalands skogsbygder

233

483

322

213

219

65

1 535

Mellersta Sveriges skogsb.

50

78

49

25

35

13

250

Nedre Norrland

93

126

80

30

49

10

388

Övre Norrland

86

108

84

33

47

6

364

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

5

11

4

4

5

4

33

2,1– 5,0

..

-

..

-

..

-

4

5,1– 10,0

15

3

..

..

-

-

21

10,1– 20,0

98

23

..

-

..

..

125

20,1– 30,0

142

62

12

..

-

..

220

30,1– 50,0

227

334

57

20

3

-

641

50,1– 100,0

163

667

384

171

115

8

1 508

100,1 –

21

201

447

301

635

237

1 842

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

5

11

3

4

5

4

32

2,1 – 5,0

-

-

-

-

-

-

-

5,1 – 10,0

6

-

..

-

..

..

8

10,1 – 20,0

60

11

..

-

..

..

74

20,1 – 30,0

112

26

4

-

-

-

142

30,1 – 50,0

229

181

26

7

..

..

445

50,1 – 100,0

222

737

254

103

57

7

1 380

100,1–

38

335

619

386

695

240

2 313

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2014

672

1301

909

500

760

252

4 394

2013

785

1 436

982

482

741

241

4 668

2012

847

1 636

1 030

510

725

228

4 968

2010

1 162

1 976

1 132

487

687

175

5 619

2010 enl tidigare LBR–def.

1 148

1 964

1 132

487

687

175

5 593

2005

2 461

3 501

1 463

506

519

98

8 548


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.