Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal får i juni 2014

5. Number of sheep in June 2014

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italic after each figure

Område

Baggar och tackor,
födda 2013 eller tidigare

         Lamm

          Summa
           får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10 783

6,5

10 837

6,5

21 620

6,1

Uppsala

9 404

7,1

9 740

7,3

19 145

7,0

Södermanlands

12 760

6,0

13 772

5,8

26 531

5,7

Östergötlands

22 139

3,5

21 761

4,1

43 900

3,5

Jönköpings

14 080

5,2

15 720

4,9

29 801

4,8

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8 644

6,1

9 661

7,1

18 305

6,5

Kalmar

20 442

4,2

19 754

4,7

40 196

4,2

Gotlands

33 897

2,8

37 589

3,2

71 485

2,9

Blekinge

7 647

6,7

8 695

6,9

16 342

6,6

Skåne

31 062

3,1

35 546

2,9

66 607

2,8

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11 472

4,8

13 942

5,0

25 414

4,8

Västra Götalands

39 375

2,4

42 586

2,5

81 961

2,3

Värmlands

9 052

7,0

7 898

7,8

16 951

6,8

Örebro

10 968

5,7

11 051

5,3

22 019

5,0

Västmanlands

6 659

11,1

6 117

7,7

12 776

8,2

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 236

7,5

7 421

7,5

15 657

7,0

Gävleborgs

10 775

6,9

10 177

7,6

20 952

6,8

Västernorrlands

4 914

8,6

4 276

11,4

9 190

9,5

Jämtlands

5 203

8,2

4 335

10,3

9 538

8,4

Västerbottens

6 896

9,9

7 469

11,3

14 366

10,5

Norrbottens

2 896

10,7

3 106

11,2

6 002

10,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12 022

5,0

14 506

5,4

26 527

5,1

Götalands mellanbygder

58 670

2,2

64 683

2,4

123 353

2,2

Götalands norra slättbygder

23 228

3,7

24 757

4,1

47 985

3,8

Svealands slättbygder

47 267

2,9

48 214

2,7

95 481

2,5

Götalands skogsbygder

89 347

1,7

96 250

1,7

185 597

1,6

Mellersta Sveriges skogsb.

23 848

4,4

21 790

4,6

45 638

4,2

Nedre Norrland

21 507

3,9

19 231

4,7

40 738

4,0

Övre Norrland

11 414

6,7

12 023

7,6

23 437

7,0

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

22 721

4,4

24 414

4,5

47 135

4,2

2,1 - 5,0

22 425

5,4

22 179

6,1

44 604

5,4

5,1 - 10,0

34 609

4,2

35 786

4,8

70 395

4,3

10,1 - 20,0

47 794

3,0

49 624

3,1

97 418

2,9

20,1 - 30,0

28 209

3,3

28 444

3,3

56 653

3,1

30,1 - 50,0

39 793

2,4

43 236

2,2

83 029

2,2

50,1 - 100,0

51 015

2,2

54 138

2,0

105 153

2,0

100,1 -

40 737

2,6

43 634

2,5

84 371

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

12 442

6,2

13 441

6,2

25 883

5,9

2,1 - 5,0

10 402

8,9

10 281

9,8

20 683

8,9

5,1 - 10,0

30 458

4,2

31 008

4,5

61 465

4,1

10,1 - 20,0

43 794

3,4

46 260

3,5

90 054

3,3

20,1 - 30,0

29 168

3,7

29 835

3,5

59 003

3,4

30,1 - 50,0

40 111

3,0

41 663

3,4

81 773

3,1

50,1 - 100,0

53 879

2,1

56 570

2,0

110 449

1,9

100,1-

67 051

1,8

72 396

1,8

139 447

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2014

287 303

0,8

301 454

0,9

588 757

0,7

2013

285 520

-

291 249

-

576 769

-

2012

296 685

0,9

313 849

1,1

610 534

0,9

2010

273 126

-

291 796

-

564 922

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

261 566

-

279 838

-

541 404

-

2005

222 009

-

249 275

-

471 284

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.