Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag med får i juni 2014

6. Number of holdings with sheep in June 2014

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italic after each figure

Område

Baggar och
tackor,
födda 2013
eller tidigare

Lamm

       Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

349

10,0

294

10,5

349

10,0

Uppsala

298

10,9

245

11,8

298

10,9

Södermanlands

338

10,1

254

10,2

341

10,0

Östergötlands

624

7,5

518

8,2

624

7,5

Jönköpings

530

8,1

437

8,4

530

8,1

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

314

10,5

298

10,8

314

10,5

Kalmar

582

7,4

477

8,1

582

7,4

Gotlands

401

7,0

361

7,0

401

7,0

Blekinge

241

12,6

219

12,8

246

12,4

Skåne

1 010

8,0

855

6,1

1 011

8,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

322

10,0

272

9,9

322

10,0

Västra Götalands

1 476

4,2

1 204

4,8

1 477

4,2

Värmlands

432

10,1

296

12,4

432

10,1

Örebro

319

11,2

253

11,8

319

11,2

Västmanlands

232

14,6

156

16,7

232

14,6

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

307

11,5

248

12,9

318

11,6

Gävleborgs

413

9,5

341

10,8

422

9,4

Västernorrlands

227

13,1

189

14,4

227

13,1

Jämtlands

155

17,5

106

20,5

155

17,5

Västerbottens

262

12,8

240

13,3

262

12,8

Norrbottens

82

18,4

82

18,5

91

19,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

318

9,9

295

10,3

318

9,9

Götalands mellanbygder

1 032

5,2

924

5,4

1 036

5,2

Götalands norra slättbygder

826

7,2

696

7,7

826

7,2

Svealands slättbygder

1 435

4,3

1 105

4,8

1 438

4,3

Götalands skogsbygder

3 128

3,4

2 568

3,2

3 131

3,4

Mellersta Sveriges skogsb.

956

6,9

734

7,7

967

6,9

Nedre Norrland

821

5,5

650

6,7

830

5,5

Övre Norrland

396

9,5

374

9,8

405

9,5

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

918

6,5

850

6,8

920

6,5

2,1 - 5,0

1 527

5,6

1 124

6,5

1 528

5,6

5,1 - 10,0

1 812

5,7

1 399

5,3

1 812

5,7

10,1 - 20,0

1 800

4,5

1 500

4,8

1 809

4,5

20,1 - 30,0

731

6,8

615

7,0

731

6,8

30,1 - 50,0

676

5,9

617

6,0

700

6,1

50,1 - 100,0

823

6,2

727

6,4

823

6,2

100,1 -

625

6,9

513

6,9

628

6,9

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

382

9,5

364

9,9

382

9,5

2,1 - 5,0

707

8,9

515

10,2

709

8,9

5,1 - 10,0

2 056

4,5

1 602

5,2

2 057

4,5

10,1 - 20,0

2 069

5,0

1 668

4,6

2 078

5,0

20,1 - 30,0

945

6,2

791

6,4

945

6,2

30,1 - 50,0

890

5,8

779

6,0

910

5,9

50,1 - 100,0

936

5,4

843

5,5

940

5,4

100,1 -

927

5,6

783

5,7

930

5,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2014

8 912

1,1

7 346

1,4

8 951

1,1

2013

8 817

-

7 406

-

8 869

-

2012

9 252

1,9

7 853

2,4

9 263

1,9

2010

8 628

-

7 364

-

8 657

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

7 695

-

6 788

-

7 993

-

2005

7 595

-

6 666

-

7 653

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.