Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2014

8. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2014

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italic after each figure

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Smågrisar, under 20 kg

Svin, totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

20,7

11

17,3

13

13,4

6

20,5

19

12,5

Uppsala

36

31,8

42

27,5

38

23,9

26

33,7

51

22,9

Södermanlands

15

10,6

22

10,1

34

26,0

20

8,2

40

22,4

Östergötlands

27

9,9

33

8,9

63

15,0

33

8,2

65

14,5

Jönköpings

13

16,9

14

16,7

30

33,6

12

14,3

33

30,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

20

13,9

..

..

44

30,4

Kalmar

31

10,0

34

9,9

52

5,1

28

7,2

65

7,2

Gotlands

19

11,7

24

10,5

36

5,5

32

8,2

42

6,3

Blekinge

9

24,8

14

18,8

21

10,7

12

18,5

25

11,2

Skåne

164

6,2

194

5,7

252

5,5

159

6,4

267

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

74

12,9

89

11,0

135

9,8

81

11,7

149

10,5

Västra Götalands

82

5,6

111

9,4

187

6,6

94

9,9

217

7,1

Värmlands

..

..

..

..

21

7,1

12

10,8

35

28,1

Örebro

13

14,1

19

17,3

29

5,9

11

13,0

38

9,1

Västmanlands

14

12,6

16

13,7

24

7,1

21

9,7

29

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

55

33,5

Gävleborgs

7

26,3

8

22,9

17

15,5

7

18,8

21

15,0

Västernorrlands

2

17,0

6

22,0

..

..

2

17,0

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

9

15,5

..

..

13

17,2

..

..

..

..

Norrbottens

4

10,1

6

22,0

..

..

6

22,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

144

7,0

162

6,4

238

6,8

144

6,9

242

6,6

Götalands mellanbygder

94

4,9

118

5,0

172

3,1

109

4,3

193

3,3

Götalands norra slättbygder

78

4,6

95

4,7

187

6,3

95

3,6

200

6,0

Svealands slättbygder

81

14,5

108

11,3

144

8,9

84

10,8

180

8,4

Götalands skogsbygder

128

13,0

166

11,5

183

8,1

118

13,8

251

9,0

Mellersta Sveriges skogsb.

47

31,4

51

28,7

54

31,2

20

14,3

82

23,9

Nedre Norrland

..

..

42

34,2

73

25,9

13

14,9

75

25,2

Övre Norrland

14

10,9

..

..

34

32,4

..

..

60

28,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

83

12,1

103

10,5

111

4,2

83

11,0

149

9,4

2,1 - 5,0

14

23,9

17

18,9

..

..

4

7,7

37

30,7

5,1 - 10,0

55

31,5

81

23,7

71

24,2

..

..

105

20,3

10,1 - 20,0

53

24,8

80

20,1

83

24,5

49

26,9

128

18,8

20,1 - 30,0

19

17,1

32

13,1

29

12,9

13

9,9

39

11,6

30,1 - 50,0

46

22,1

62

16,8

107

16,8

50

20,2

125

16,4

50,1 - 100,0

110

8,9

136

7,8

194

7,8

129

7,9

210

7,3

100,1 -

237

6,1

259

5,6

463

2,9

260

3,8

489

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

66

3,8

80

5,3

102

3,7

70

4,0

113

4,1

2,1 - 5,0

4

32,9

8

28,2

..

..

2

12,7

..

..

5,1 - 10,0

61

28,6

85

22,8

59

24,7

..

..

98

19,9

10,1 - 20,0

53

25,8

84

20,0

57

23,2

41

24,4

102

18,6

20,1 - 30,0

35

28,1

42

23,5

66

28,1

..

..

102

21,9

30,1 - 50,0

32

7,2

50

6,2

91

16,9

37

7,0

101

15,3

50,1 - 100,0

115

12,0

143

10,1

195

9,0

131

10,7

215

9,4

100,1 -

251

5,8

280

5,3

492

2,8

274

3,6

526

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

617

4,7

771

4,1

1 083

3,3

616

4,1

1 282

3,3

2013

588

-

781

-

1 065

-

668

-

1 281

-

2012

591

4,5

746

4,5

1 113

3,2

677

3,4

1 318

3,5

2010

723

-

1 031

-

1 410

-

913

-

1 695

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

714

-

1 014

-

1 401

-

906

-

1 674

-

2005

1 259

-

1 767

-

2 306

-

1 644

-

2 794

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.