Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal höns och kycklingar i juni 2014

9. Number of fowls and chickens in June 2014

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italic after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

 värpras avsedda

för äggproduktion1)

Slaktkycklingar

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång2)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

                  40 624   

4,7

..

..

..

..

..

..

 

Uppsala

                  64 149   

5,4

9 948

8,6

..

..

40 681

6,7

 

Södermanlands

                167 210   

3,1

12 568

6,6

1 167 992

6,1

1 764 509

6,0

 

Östergötlands

             1 324 783   

1,7

160 711

3,1

669 324

27,3

783 169

24,1

 

Jönköpings

                  66 649   

3,7

13 390

7,5

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

                111 695   

3,3

178

33,4

278 006

10,9

402 964

9,1

 

Kalmar

                756 721   

18,9

491 979

23,1

1 594 645

5,2

1 761 348

4,9

 

Gotlands

                203 773   

2,8

82 989

5,6

..

..

..

..

 

Blekinge

                  83 870   

4,0

17 266

6,7

1 616 424

7,1

1 739 350

6,6

 

Skåne

             1 356 667   

7,4

203 782

19,2

900 725

7,1

1 577 030

14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

                719 988   

10,0

71 070

17,5

255 962

7,2

348 064

7,0

 

Västra Götalands

                921 101   

8,0

324 456

13,4

1 322 667

5,2

1 666 582

4,5

 

Värmlands

                  22 641   

13,9

..

..

..

..

..

..

 

Örebro

                267 006   

10,3

309 400

26,2

59 511

14,0

62 628

13,8

 

Västmanlands

                  96 670   

4,1

..

..

44 336

17,5

44 336

17,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

                  57 537   

4,9

..

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

                  84 963   

3,9

..

..

1 080

13,3

1 080

13,3

 

Västernorrlands

                  61 859   

4,1

..

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

                  26 024   

5,4

..

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

                  77 432   

4,2

12 598

6,7

..

..

9 306

12,8

 

Norrbottens

                  38 016   

6,0

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

             1 266 368   

6,4

95 580

18,0

618 484

6,0

1 001 296

5,1

 

Götalands mellanbygder

             1 343 106   

11,8

725 683

16,2

2 877 046

4,7

3 418 391

7,7

 

Götalands norra slättbygder

             1 827 687   

4,1

454 621

9,6

1 252 377

16,5

1 710 121

12,6

 

Svealands slättbygder

                477 095   

1,8

34 718

4,7

1 271 863

5,7

1 912 006

5,6

 

Götalands skogsbygder

             1 059 840   

5,9

89 672

13,8

1 218 271

5,2

1 477 126

4,6

 

Mellersta Sveriges skogsb.

                325 623   

8,5

299 473

27,1

672 805

7,8

672 879

7,8

 

Nedre Norrland

                133 379   

2,6

766

30,1

..

..

..

..

 

Övre Norrland

                116 282   

3,4

12 624

6,7

..

..

9 306

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

             2 866 276   

6,0

1 291 117

10,7

1 916 169

6,2

1 944 758

6,1

 

2,1 - 5,0

                439 390   

13,3

76 971

22,3

87 457

19,4

87 626

19,4

 

5,1 - 10,0

                  64 777   

4,7

2 616

28,6

..

..

11 601

15,8

 

10,1 - 20,0

                246 414   

2,7

..

..

73 440

10,5

176 167

11,9

 

20,1 - 30,0

                  86 676   

4,9

8 812

6,5

258 223

17,8

..

..

 

30,1 - 50,0

                332 669   

7,4

39 588

5,1

80 449

13,5

81 310

13,4

 

50,1 - 100,0

                419 708   

3,1

36 280

5,0

698 295

6,3

921 794

5,4

 

100,1 -

             2 093 469   

2,3

256 337

2,7

4 794 753

5,1

6 531 777

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

             2 748 608   

6,3

1 195 004

11,6

1 794 983

6,2

1 819 048

6,2

 

2,1 - 5,0

                358 455   

16,3

76 063

22,6

103 826

9,8

108 400

8,9

 

5,1 - 10,0

                105 132   

3,9

3 239

25,2

7 827

4,5

17 304

4,2

 

10,1 - 20,0

                359 434   

6,6

97 502

21,8

104 711

3,5

205 947

3,4

 

20,1 - 30,0

                  86 498   

4,9

8 966

6,6

215 534

3,5

405 045

3,7

 

30,1 - 50,0

                352 495   

7,0

39 517

5,1

191 075

3,4

191 936

3,0

 

50,1 - 100,0

                419 285   

3,1

2 231

11,5

589 073

2,0

812 572

2,1

 

100,1 -

             2 119 471   

2,3

290 615

2,4

4 903 983

1,8

6 641 006

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

            6 549 379   

2,6

1 713 137

8,0

7 911 012

1,7

10 201 259

1,3

 

2013

6 873 650

-

1 708 317

-

7 958 398

-

10 486 364

-

 

2012

6 735 325

0,9

1 551 047

0,1

6 474 613

1,4

9 650 591

1,2

 

2010

6 061 498

-

1 646 730

-

6 445 157

-

8 190 778

-

 

2010 (enligt tidigare LBR-def)

6 058 093

-

1 646 452

-

6 445 074

-

8 190 668

-

 

2005

5 065 258

-

1 696 778

-

7 504 777

-

10 507 808

-

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

2) I de fall som besättningen, tex pga uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var minder än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång.