Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502, korrigerad version 2016-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2015

10. Number of holdings with fowls and chickens in June 2015

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång3)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

85

27,2

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Södermanlands

80

25,9

..

..

..

..

 

..

..

Östergötlands

137

14,9

..

..

..

..

 

..

..

Jönköpings

195

15,3

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

..

..

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Kalmar

149

15,8

..

..

..

..

 

..

..

Gotlands

58

10,0

..

..

..

..

 

..

..

Blekinge

46

23,8

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

337

24,2

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

..

..

..

..

 

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Västra Götalands

424

10,9

..

..

..

..

 

..

..

Värmlands

136

22,8

..

..

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

..

..

..

..

 

..

..

Dalarnas

81

27,6

..

..

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Västernorrlands

128

19,0

..

..

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

63

16,7

..

..

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

133

18,0

..

..

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

285

27,7

..

..

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

256

14,2

..

..

..

..

 

..

..

Svealands slättbygder

621

21,9

..

..

..

..

 

..

..

Götalands skogsbygder

977

13,0

..

..

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

293

27,8

..

..

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

266

15,5

..

..

..

..

 

..

..

Övre Norrland

97

18,4

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

422

20,5

..

..

..

..

 

..

..

2,1 - 5,0

495

18,8

..

..

..

..

 

..

..

5,1 - 10,0

411

12,7

..

..

..

..

 

..

..

10,1 - 20,0

630

19,1

..

..

..

..

 

..

..

20,1 - 30,0

367

30,4

..

..

..

..

 

..

..

30,1 - 50,0

282

29,1

..

..

..

..

 

..

..

50,1 - 100,0

155

16,9

..

..

..

..

 

..

..

100,1 -

165

13,4

..

..

..

..

 

..

..

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

264

30,9

..

..

..

..

 

..

..

2,1 - 5,0

230

17,7

..

..

..

..

 

..

..

5,1 - 10,0

683

14,5

..

..

..

..

 

..

..

10,1 - 20,0

570

16,7

..

..

..

..

 

..

..

20,1 - 30,0

394

28,4

..

..

..

..

 

..

..

30,1 - 50,0

301

27,6

..

..

..

..

 

..

..

50,1 - 100,0

271

29,6

..

..

..

..

 

..

..

100,1 -

213

12,3

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2 927

7,6

730

17,0

263

12,9

 

323

11,8

2014

3 878

4,9

760

8,4

260

12,0

 

296

10,9

2013

4 148

-

629

-

242

-

 

..

..

2010

3 703

-

487

-

181

-

 

227

-

2010 (enligt tidigare LBR-def.)

3 514

 

461

-

176

-

 

220

-

2005

4 916

-

634

-

234

-

 

321

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.

2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

3) I de fall som besättningen, t.ex. p.g.a. uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var mindre än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång.