Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502, korrigerad version 2016-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal företag med nötkreatur i juni 2015

2. Number of holdings with cattle in June 2015

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

55

237

292

330

289

364

Uppsala

143

327

467

547

497

599

Södermanlands

117

285

399

442

408

474

Östergötlands

265

600

864

963

907

1 017

Jönköpings

410

970

1 378

1 575

1 476

1 651

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

166

641

803

892

825

961

Kalmar

399

640

1 037

1 162

1 068

1 206

Gotlands

195

203

398

456

435

471

Blekinge

67

370

437

454

426

490

Skåne

361

1 571

1 930

2 067

1 968

2 189

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

228

523

750

827

757

873

Västra Götalands

744

1 863

2 605

2 987

2 774

3 175

Värmlands

106

438

543

628

552

682

Örebro

80

289

369

441

395

468

Västmanlands

43

158

201

221

203

242

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

88

319

406

473

425

516

Gävleborgs

140

350

489

576

499

613

Västernorrlands

110

270

380

441

393

477

Jämtlands

132

233

365

411

371

436

Västerbottens

230

126

355

450

416

481

Norrbottens

90

66

156

182

169

196

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

214

466

680

761

701

793

Götalands mellanbygder

642

1 157

1 797

1 941

1 859

2 040

Götalands norra slättbygder

472

826

1 297

1 492

1 403

1 576

Svealands slättbygder

442

1 234

1 670

1 919

1 732

2 080

Götalands skogsbygder

1 442

4 729

6 160

6 887

6 405

7 298

Mellersta Sveriges skogsb.

243

912

1 153

1 347

1 182

1 455

Nedre Norrland

370

877

1 246

1 430

1 282

1 535

Övre Norrland

344

278

621

748

689

804

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

51

478

529

565

471

655

2,1 - 5,0

..

556

558

588

496

722

5,1 - 10,0

14

1 175

1 189

1 336

1 152

1 556

10,1 - 20,0

99

1 980

2 079

2 414

2 140

2 652

20,1 - 30,0

196

1 393

1 589

1 834

1 660

1 941

30,1 - 50,0

562

1 798

2 357

2 711

2 499

2 835

50,1 - 100,0

1 403

1 842

3 235

3 668

3 493

3 755

100,1 -

1 842

1 257

3 088

3 409

3 342

3 465

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

48

296

344

386

316

427

2,1 - 5,0

-

125

125

134

113

174

5,1 - 10,0

7

815

822

898

759

1 123

10,1 - 20,0

57

1 721

1 778

2 075

1 783

2 349

20,1 - 30,0

128

1 381

1 509

1 755

1 551

1 898

30,1 - 50,0

368

1 977

2 344

2 692

2 446

2 841

50,1 - 100,0

1 269

2 272

3 537

4 021

3 819

4 131

100,1 -

2 292

1 892

4 165

4 564

4 466

4 638

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2015

4 169

10 479

14 624

16 525

15 253

17 581

2014

4 394

10 663

15 035

17 094

15 706

18 210

2013

4 668

11 092

15 712

17 824

16 306

18 962

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586

2010 (enligt tidigare LBR-def.)

5 593

11 766

17 235

19 824

18 123

21 047

2005

8 548

12 821

21 254

24 808

22 888

26 179


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.