Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502, korrigerad version 2016-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal får i juni 2015

5. Number of sheep in June 2015

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Baggar och tackor,
födda 2014 eller tidigare

         Lamm

          Summa
           får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11 277

10,1

11 757

9,7

23 034

9,6

Uppsala

10 115

6,7

11 366

7,1

21 481

6,6

Södermanlands

13 493

7,9

14 922

7,3

28 415

7,0

Östergötlands

22 796

5,9

23 176

7,7

45 972

6,6

Jönköpings

13 177

6,6

15 710

6,3

28 887

6,3

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 953

7,4

10 589

7,8

20 542

7,4

Kalmar

20 501

5,1

20 625

5,4

41 126

5,1

Gotlands

30 046

2,3

35 120

2,3

65 166

2,3

Blekinge

8 734

8,4

8 774

9,6

17 508

8,9

Skåne

32 235

3,7

35 137

3,9

67 372

3,7

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

13 069

6,5

15 253

6,5

28 322

6,3

Västra Götalands

39 714

3,3

43 768

3,1

83 482

2,9

Värmlands

8 535

7,1

8 585

8,5

17 120

7,3

Örebro

11 300

7,1

11 042

6,9

22 342

6,7

Västmanlands

4 977

12,5

4 799

12,6

9 776

12,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 041

7,1

7 004

7,5

15 045

6,8

Gävleborgs

10 176

12,0

10 433

10,7

20 609

11,1

Västernorrlands

4 174

10,8

3 152

14,0

7 326

11,4

Jämtlands

6 622

9,5

5 613

12,9

12 235

10,6

Västerbottens

6 733

9,9

6 593

10,3

13 326

9,6

Norrbottens

3 007

13,5

2 661

13,3

5 668

12,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14 047

6,1

15 925

7,0

29 972

6,4

Götalands mellanbygder

54 771

2,3

61 927

2,2

116 698

2,2

Götalands norra slättbygder

22 341

6,3

24 147

7,2

46 488

6,5

Svealands slättbygder

47 039

3,8

50 897

3,6

97 936

3,5

Götalands skogsbygder

93 658

2,2

101 421

2,3

195 079

2,1

Mellersta Sveriges skogsb.

24 071

4,7

22 634

5,5

46 705

4,8

Nedre Norrland

20 002

6,5

17 652

6,3

37 654

6,2

Övre Norrland

12 746

6,8

11 475

8,1

24 221

7,0

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

33 964

5,2

34 169

5,2

68 133

4,9

2,1 - 5,0

17 659

6,0

19 689

6,5

37 348

6,0

5,1 - 10,0

33 928

4,6

37 493

4,8

71 421

4,6

10,1 - 20,0

48 474

4,3

48 454

4,6

96 928

4,2

20,1 - 30,0

26 349

4,0

26 348

4,2

52 697

3,9

30,1 - 50,0

37 306

2,7

42 030

2,9

79 336

2,7

50,1 - 100,0

49 810

2,7

54 250

2,9

104 060

2,7

100,1 -

41 185

2,8

43 645

2,7

84 830

2,6

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

21 436

7,3

21 635

7,2

43 071

6,9

2,1 - 5,0

7 740

9,4

8 119

10,5

15 859

9,6

5,1 - 10,0

28 640

4,7

31 937

5,1

60 577

4,8

10,1 - 20,0

45 142

4,4

46 767

4,3

91 909

4,2

20,1 - 30,0

26 520

4,3

26 195

4,4

52 715

4,1

30,1 - 50,0

39 449

3,1

41 162

3,2

80 611

3,0

50,1 - 100,0

51 638

3,1

57 151

3,7

108 789

3,3

100,1-

68 111

2,1

73 112

2,1

141 223

2,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2015

288 675

1,0

306 078

1,2

594 753

1,0

2014

287 303

0,8

301 454

0,9

588 757

0,7

2013

285 520

-

291 249

-

576 769

-

2010

273 126

-

291 796

-

564 922

-

2010 (enligt tidigare LBR-def.)

261 566

-

279 838

-

541 404

-

2005

222 009

-

249 275

-

471 284

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.