Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502, korrigerad version 2016-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2015

8. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2015

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Smågrisar, under 20 kg

Svin, totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

25,8

..

..

12

19,2

5

25,9

..

..

Uppsala

..

..

..

..

19

13,1

15

14,8

32

31,8

Södermanlands

..

..

32

31,8

25

10,7

23

12,3

42

24,5

Östergötlands

27

9,5

31

9,2

56

19,0

31

9,2

62

17,3

Jönköpings

10

19,9

12

16,9

12

12,6

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

35

28,5

15

22,6

..

..

40

25,7

Kalmar

29

9,9

38

10,9

55

15,8

27

8,3

67

14,0

Gotlands

13

14,2

15

12,7

32

7,7

18

10,9

33

7,4

Blekinge

7

25,1

8

23,9

16

11,9

6

20,5

18

12,4

Skåne

170

10,2

207

9,2

250

7,6

190

10,0

283

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

71

4,9

89

11,6

131

8,3

79

4,7

135

8,1

Västra Götalands

86

6,3

109

10,3

157

6,7

85

5,3

200

7,6

Värmlands

5

10,9

14

20,3

22

6,9

15

16,6

30

13,2

Örebro

10

12,8

12

14,8

34

12,0

10

13,1

37

11,4

Västmanlands

15

15,3

..

..

37

27,1

17

8,9

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

7

26,2

..

..

..

..

7

20,7

..

..

Gävleborgs

5

24,5

8

23,7

16

11,2

7

21,7

21

12,2

Västernorrlands

..

..

10

32,9

..

..

2

0,0

..

..

Jämtlands

0

0,0

..

..

..

..

4

44,9

..

..

Västerbottens

10

17,5

13

16,0

16

14,7

11

15,9

17

13,9

Norrbottens

6

30,8

6

30,8

8

27,7

6

30,8

8

27,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

140

7,9

170

8,4

219

6,5

156

7,2

239

6,1

Götalands mellanbygder

102

14,2

114

12,9

200

9,6

110

13,2

206

9,3

Götalands norra slättbygder

78

5,7

90

5,3

170

8,7

88

4,6

189

8,0

Svealands slättbygder

83

14,4

140

22,3

128

8,4

80

5,7

215

15,3

Götalands skogsbygder

108

10,2

162

11,1

130

4,6

117

14,3

220

9,5

Mellersta Sveriges skogsb.

19

15,4

28

15,3

40

25,1

16

14,3

55

19,6

Nedre Norrland

15

21,4

33

30,6

71

26,1

14

16,1

80

23,4

Övre Norrland

16

16,0

19

14,8

24

12,9

17

15,1

25

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

85

11,1

143

21,4

105

4,6

81

12,7

193

16,7

2,1 - 5,0

5

28,2

..

..

..

..

4

29,8

..

..

5,1 - 10,0

..

..

41

25,6

44

31,8

..

..

58

24,8

10,1 - 20,0

37

29,1

59

24,8

80

25,7

24

14,7

108

21,4

20,1 - 30,0

32

33,8

49

29,7

55

26,9

42

34,7

75

23,4

30,1 - 50,0

51

17,6

61

15,1

75

14,6

46

18,9

103

13,6

50,1 - 100,0

126

11,8

161

11,1

179

8,2

128

8,9

219

8,3

100,1 -

197

2,5

226

2,4

427

2,4

249

2,2

442

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

69

6,0

122

24,0

98

4,8

68

5,4

160

18,5

2,1 - 5,0

4

30,0

4

30,0

..

..

2

15,2

..

..

5,1 - 10,0

32

32,0

47

30,1

..

..

..

..

73

26,8

10,1 - 20,0

46

29,3

65

21,3

62

25,2

23

15,6

102

20,2

20,1 - 30,0

..

..

61

27,9

69

25,0

..

..

86

22,2

30,1 - 50,0

37

8,5

47

7,9

69

15,5

36

7,7

84

13,1

50,1 - 100,0

133

12,8

149

11,6

168

9,2

128

10,8

216

9,5

100,1 -

210

2,4

260

4,3

464

3,0

266

2,3

489

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

562

4,3

755

5,5

982

3,4

597

4,0

1 228

3,9

2014

617

4,7

771

4,1

1 083

3,3

616

4,1

1 282

3,3

2013

588

-

781

-

1 065

-

668

-

1 281

-

2010

723

-

1 031

-

1 410

-

913

-

1 695

-

2010 (enligt tidigare LBR-def.)

714

-

1 014

-

1 401

-

906

-

1 674

-

2005

1 259

-

1 767

-

2 306

-

1 644

-

2 794

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.