Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502, korrigerad version 2016-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal höns och kycklingar i juni 2015

9. Number of fowls and chickens in June 2015

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

 

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång3)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

46 310

16,0

..

..

..

..

..

..

Uppsala

71 023

10,0

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

272 262

6,8

78 106

4,2

1 405 855

15,2

1 897 180

14,6

Östergötlands

1 553 371

4,0

162 922

22,0

586 308

21,7

786 432

17,4

Jönköpings

70 931

11,1

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

103 278

8,9

6 654

20,6

340 877

24,0

590 289

24,4

Kalmar

1 075 679

27,3

272 989

26,7

1 655 113

12,5

1 898 922

11,7

Gotlands

224 638

14,0

3 360

28,8

..

..

..

..

Blekinge

87 779

11,7

..

..

1 174 054

15,7

1 615 578

14,0

Skåne

1 749 047

11,4

403 510

22,7

1 362 278

10,9

1 661 953

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

896 171

3,6

75 745

14,6

390 165

17,3

489 091

16,7

Västra Götalands

663 628

7,7

468 731

14,7

1 266 036

12,9

1 871 070

11,3

Värmlands

20 964

19,2

..

..

..

..

..

..

Örebro

278 281

5,8

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

178 998

12,0

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

55 657

15,1

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

49 585

13,5

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

30 613

15,1

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

25 042

15,4

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

80 031

16,6

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

37 800

18,7

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 633 954

10,7

285 368

24,2

972 481

12,1

1 036 903

11,6

Götalands mellanbygder

1 652 554

18,8

512 405

19,3

2 656 664

9,5

3 399 676

9,0

Götalands norra slättbygder

1 693 324

4,3

557 247

12,9

1 164 757

14,7

1 951 359

11,4

Svealands slättbygder

697 216

4,5

119 585

16,0

1 667 021

13,7

2 186 449

13,3

Götalands skogsbygder

1 361 880

2,8

94 503

31,5

1 298 675

12,6

1 824 647

11,7

Mellersta Sveriges skogsb.

328 401

5,3

..

..

683 476

17,2

702 034

16,8

Nedre Norrland

85 897

9,1

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

117 860

12,8

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3 626 806

9,5

1 420 073

11,4

2 484 603

9,9

2 831 204

9,9

2,1 - 5,0

459 329

19,2

19 698

25,3

..

..

..

..

5,1 - 10,0

29 091

13,9

21 059

19,0

..

..

..

..

10,1 - 20,0

258 608

8,3

15 236

20,4

176 135

29,4

533 211

25,4

20,1 - 30,0

66 962

10,1

8 891

20,9

..

..

..

..

30,1 - 50,0

281 110

6,5

26 734

19,8

81 612

33,4

..

..

50,1 - 100,0

310 290

6,9

41 034

21,6

369 524

21,0

524 067

17,3

100,1 -

2 538 891

2,9

289 638

17,1

5 035 444

6,0

6 594 571

5,4

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3 605 040

9,5

1 363 987

11,7

2 464 539

10,0

2 683 333

10,3

2,1 - 5,0

356 890

24,5

..

..

..

..

..

..

5,1 - 10,0

78 487

13,2

3 362

16,3

..

..

..

..

10,1 - 20,0

281 198

7,5

89 220

30,0

..

..

339 961

22,9

20,1 - 30,0

62 228

10,3

9 127

20,4

..

..

..

..

30,1 - 50,0

221 510

8,6

26 706

19,8

193 454

25,8

433 866

28,5

50,1 - 100,0

394 027

5,5

40 999

21,6

357 970

21,6

492 843

18,2

100,1 -

2 571 707

2,9

298 847

16,6

5 047 019

6,0

6 625 820

5,4

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

7 571 087

4,7

1 842 362

9,2

8 443 326

4,0

11 101 440

3,6

2014

6 549 379   

2,6

1 713 137

8,0

7 911 012

1,7

10 201 259

1,3

2013

6 873 650

-

1 708 317

-

7 958 398

-

10 486 364

-

2010

6 061 498

-

1 646 730

-

6 445 157

-

8 190 778

-

2010 (enligt tidigare LBR-def.)

6 058 093

-

1 646 452

-

6 445 074

-

8 190 668

-

2005

5 065 258

-

1 696 778

-

7 504 777

-

10 507 808

-

Stockholms

46 310

16,0

..

..

..

..

..

..


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

2) I de fall som besättningen, t.ex. p.g.a. uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var mindre än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång.