Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal höns och kycklingar i juni 2015 på företag med minst 1 000 djur av respektive djurslag

11. Number of fowls and chickens in June 2015 on holdings with at least 1 000 animals of respective species

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång

2015

7 520 643

4,7

1 834 636

9,2

8 440 988

4,0

 

11 097 517

3,7

62014

6 463 600

2,6

1 705 123

8,1

7 907 193

1,7

 

10 195 977

1,3

2013

6 797 864

-

1 702 039

-

7 954 044

-

 

10 480 944

-

2010

5 987 614

-

1 640 028

-

6 440 738

-

 

8 183 238

-

2010 (enligt tidigare LBR-def.)

5 987 614

-

1 640 028

-

6 440 738

-

 

8 183 238

-

2005

4 958 350

-

1 685 489

-

7 500 350

-

 

10 499 975

-