Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal företag med nötkreatur i juni 2015

2. Number of holdings with cattle in June 2015

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

55

234

289

326

286

360

Uppsala

143

326

466

545

497

596

Södermanlands

117

283

397

439

408

471

Östergötlands

263

596

858

959

901

1 011

Jönköpings

410

966

1 374

1 568

1 473

1 644

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

165

637

798

886

819

954

Kalmar

399

637

1 034

1 157

1 065

1 200

Gotlands

194

203

397

455

435

470

Blekinge

67

370

437

454

426

490

Skåne

361

1 554

1 913

2 049

1 955

2 167

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

228

519

746

823

755

868

Västra Götalands

740

1 849

2 587

2 966

2 758

3 150

Värmlands

106

436

541

626

551

680

Örebro

80

286

366

438

393

465

Västmanlands

43

157

200

220

202

241

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

88

314

401

470

422

511

Gävleborgs

140

350

489

577

498

612

Västernorrlands

110

267

377

434

389

470

Jämtlands

132

230

362

410

370

433

Västerbottens

230

125

354

448

414

477

Norrbottens

90

66

156

182

169

196

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

214

460

674

753

698

782

Götalands mellanbygder

635

1 117

1 750

1 894

1 812

1 988

Götalands norra slättbygder

469

822

1 290

1 484

1 395

1 566

Svealands slättbygder

442

1 227

1 663

1 909

1 729

2 069

Götalands skogsbygder

1 444

4 731

6 164

6 884

6 415

7 294

Mellersta Sveriges skogsb.

243

905

1 146

1 342

1 176

1 447

Nedre Norrland

370

868

1 237

1 422

1 275

1 522

Övre Norrland

344

275

618

744

686

798

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

38

395

433

457

390

526

2,1 - 5,0

..

556

558

588

496

722

5,1 - 10,0

14

1 175

1 189

1 336

1 152

1 556

10,1 - 20,0

99

1 984

2 083

2 418

2 144

2 656

20,1 - 30,0

196

1 395

1 591

1 836

1 662

1 943

30,1 - 50,0

562

1 799

2 358

2 712

2 500

2 836

50,1 - 100,0

1 405

1 841

3 236

3 670

3 494

3 756

100,1 -

1 845

1 260

3 094

3 415

3 348

3 471

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

35

220

255

285

242

306

2,1 - 5,0

-

117

117

126

105

165

5,1 - 10,0

7

815

822

898

759

1 123

10,1 - 20,0

57

1 723

1 780

2 077

1 785

2 351

20,1 - 30,0

128

1 383

1 511

1 757

1 553

1 900

30,1 - 50,0

368

1 980

2 347

2 695

2 449

2 844

50,1 - 100,0

1 269

2 272

3 537

4 022

3 819

4 131

100,1 -

2 297

1 895

4 173

4 572

4 474

4 646

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2015

4 161

10 405

14 542

16 432

15 186

17 466

2014

4 394

10 663

15 035

17 094

15 706

18 210

2013

4 668

11 092

15 712

17 824

16 306

18 962

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586

2010 (enligt tidigare LBR-def.)

5 593

11 766

17 235

19 824

18 123

21 047

2005

8 548

12 821

21 254

24 808

22 888

26 179


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.