Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2015

4. Number of holdings with dairy cows by size of herd in June 2015

Område  Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

 

  1-24

25-49

  50-74

75-99

100-199

200-

Summa

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

18

15

4

4

2

55

Uppsala

20

50

31

11

28

3

143

Södermanlands

6

36

36

14

16

9

117

Östergötlands

25

70

65

40

46

17

263

Jönköpings

52

131

101

54

55

17

410

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

21

49

33

29

28

5

165

Kalmar

27

102

89

47

89

45

399

Gotlands

24

64

34

14

44

14

194

Blekinge

14

28

6

12

3

4

67

Skåne

31

83

67

33

104

43

361

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

19

52

40

32

57

28

228

Västra Götalands

108

225

166

77

115

49

740

Värmlands

23

24

19

12

25

3

106

Örebro

9

24

22

8

13

4

80

Västmanlands

5

10

8

1

15

4

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

24

24

13

7

16

4

88

Gävleborgs

33

49

30

10

13

5

140

Västernorrlands

28

28

20

14

17

3

110

Jämtlands

27

44

35

7

18

1

132

Västerbottens

46

70

58

26

25

5

230

Norrbottens

23

21

21

7

13

5

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

46

32

22

58

36

214

Götalands mellanbygder

50

167

118

62

166

72

635

Götalands norra slättbygder

52

125

108

56

88

40

469

Svealands slättbygder

55

133

109

43

82

20

442

Götalands skogsbygder

187

448

329

192

219

69

1 444

Mellersta Sveriges skogsb.

47

73

51

20

40

12

243

Nedre Norrland

86

115

76

31

51

11

370

Övre Norrland

80

95

86

33

40

10

344

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

12

9

5

3

5

4

38

2,1– 5,0

..

-

-

-

..

-

..

5,1– 10,0

9

..

..

..

..

-

14

10,1– 20,0

80

16

..

-

-

..

99

20,1– 30,0

125

59

7

3

..

..

196

30,1– 50,0

199

286

65

11

..

-

562

50,1– 100,0

139

619

377

156

108

6

1 405

100,1 –

12

211

452

285

627

258

1 845

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

11

8

4

3

5

4

35

2,1 – 5,0

-

-

-

-

-

-

-

5,1 – 10,0

5

..

..

-

-

-.

7

10,1 – 20,0

45

10

..

-

..

-

57

20,1 – 30,0

97

27

3

-

..

-

128

30,1 – 50,0

201

138

23

5

..

-

368

50,1 – 100,0

193

683

255

78

53

7

1 269

100,1–

25

335

622

373

683

259

2 297

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2015

577

1 202

909

459

744

270

4 161

2014

672

1301

909

500

760

252

4 394

2013

785

1 436

982

482

741

241

4 668

2010

1 162

1 976

1 132

487

687

175

5 619

2010 (enl. tidigare LBR–def.)

1 148

1 964

1 132

487

687

175

5 593

2005

2 461

3 501

1 463

506

519

98

8 548


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.