Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag med får i juni 2015

6. Number of holdings with sheep in June 2015

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Baggar och
tackor,
födda 2013
eller tidigare

Lamm

       Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

333

12,8

305

13,6

333

12,8

Uppsala

348

11,8

314

12,3

359

11,7

Södermanlands

407

12,1

352

12,3

417

12,1

Östergötlands

679

7,7

606

8,1

691

7,6

Jönköpings

550

8,5

523

8,8

550

8,5

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

346

10,7

298

11,1

346

10,7

Kalmar

561

8,2

509

8,7

562

8,2

Gotlands

346

6,2

333

6,3

346

6,2

Blekinge

252

12,2

229

12,7

252

12,2

Skåne

993

6,3

883

6,7

994

6,3

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

429

10,9

354

10,8

429

10,9

Västra Götalands

1 495

5,1

1 293

5,6

1 496

5,1

Värmlands

364

11,6

270

13,3

364

11,6

Örebro

341

13,5

274

15,0

341

13,5

Västmanlands

160

21,3

132

23,8

160

21,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

319

11,8

252

13,3

319

11,8

Gävleborgs

334

14,2

317

14,9

334

14,2

Västernorrlands

194

15,7

159

17,5

194

15,7

Jämtlands

214

17,8

178

19,8

214

17,8

Västerbottens

294

14,1

244

14,0

294

14,1

Norrbottens

114

21,1

84

23,9

114

21,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

476

10,3

398

10,2

476

10,3

Götalands mellanbygder

924

5,3

865

5,4

925

5,2

Götalands norra slättbygder

798

7,7

686

8,3

799

7,7

Svealands slättbygder

1 427

5,4

1 231

5,8

1 448

5,3

Götalands skogsbygder

3 287

3,2

2 934

3,5

3 298

3,2

Mellersta Sveriges skogsb.

978

7,6

802

8,5

979

7,6

Nedre Norrland

659

8,2

575

9,1

659

8,2

Övre Norrland

525

9,9

419

10,9

525

9,9

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1 487

5,8

1 352

6,1

1 489

5,8

2,1 - 5,0

1 186

6,8

1 025

7,4

1 197

6,8

5,1 - 10,0

1 742

5,1

1 571

5,4

1 743

5,1

10,1 - 20,0

1 761

5,1

1 428

5,4

1 771

5,1

20,1 - 30,0

660

7,5

546

7,6

670

7,5

30,1 - 50,0

835

7,0

757

7,2

835

7,0

50,1 - 100,0

763

7,2

682

7,1

764

7,2

100,1 -

641

7,7

549

8,1

641

7,7

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

857

7,9

795

8,3

858

7,9

2,1 - 5,0

610

10,6

529

11,6

620

10,5

5,1 - 10,0

1 894

5,2

1 691

5,6

1 895

5,2

10,1 - 20,0

1 992

4,7

1 656

5,0

1 993

4,7

20,1 - 30,0

819

7,1

692

7,3

829

7,1

30,1 - 50,0

964

6,5

824

6,6

964

6,5

50,1 - 100,0

984

6,4

880

6,4

996

6,4

100,1 -

955

6,1

845

6,3

955

6,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2015

9 074

1,2

7 910

1,5

9 110

1,2

2014

8 912

1,1

7 346

1,4

8 951

1,1

2013

8 817

-

7 406

-

8 869

-

2010

8 628

-

7 364

-

8 657

-

2010 (enligt tidigare LBR-def.)

7 695

-

6 788

-

7 993

-

2005

7 595

-

6 666

-

7653

-


1). Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.