Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Antal nötkreatur i juni 2016

1b. Antal företag med nötkreatur i juni 2016

2a. Antal får i juni 2016

2b. Antal företag med får i juni 2016

3a. Antal svin i juni 2016

3b. Antal företag med svin i juni 2016

4a. Antal höns och kycklingar i juni 2016

4b. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2016

5a. Antal höns och kycklingar i juni 2013-2016 på företag med minst 1 000 djur av respektive djurslag

5b. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2013-2016 på företag med minst 1 000 djur av respektive djurslag

6a. Antal mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2016

6b. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2016

7a. Antal tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2016

7b. Antal företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2016

8a. Antal suggor och galtar efter besättningsstorlek i juni 2016

8b. Antal företag med suggor och galtar efter besättningsstorlek i juni 2016

9a. Antal slaktsvin efter besättningsstorlek i juni 2016

9b. Antal företag med slaktsvin efter besättningsstorlek i juni 2016

10a. Antal höns exklusive kycklingar efter besättningsstorlek i juni 2016

10b. Antal företag med höns exklusive kycklingar efter besättningsstorlek i juni 2016

11. Antal hästar och antal företag med hästar i juni 2016

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure