Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2013-2016 på företag med minst 1 000 djur av respektive djurslag

5b. Number of holdings with fowls and chickens in June 2013-2016 on holdings with at least 1 000 animals of respective species

År1

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång

2016

251

37

90

117

2015

249

37

88

103

2014

245

35

83

100

2013

264

38

79

102


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.
2) Uppgifterna avser antalet djur den 2 juni och tar inte hänsyn till att vissa tillfälligt kan ha tomt i stallarna.