Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2016

6b. Number of holdings with dairy cows by size of herd in June 2016

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

1-24

25-49

50-74

75-99

100-199

200-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

16

13

..

5

..

49

Uppsala

19

35

36

12

25

5

132

Södermanlands

7

30

30

10

18

9

104

Östergötlands

21

61

64

31

52

17

246

Jönköpings

49

114

92

55

56

17

383

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

22

41

31

28

31

4

157

Kalmar

28

82

83

38

90

45

366

Gotlands

23

50

33

13

45

13

177

Blekinge

16

25

8

7

4

4

64

Skåne

22

71

65

32

99

46

335

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

15

43

39

31

52

29

209

Västra Götalands

97

203

147

76

122

50

695

Värmlands

21

21

17

10

24

3

96

Örebro

10

22

17

7

13

5

74

Västmanlands

6

9

6

..

15

4

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

25

18

16

5

16

4

84

Gävleborgs

28

47

31

7

13

6

132

Västernorrlands

25

28

14

16

19

3

105

Jämtlands

20

44

36

3

20

-

123

Västerbottens

43

71

51

21

27

5

218

Norrbottens

17

21

16

10

14

..

80

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

40

33

23

54

36

200

Götalands mellanbygder

51

135

107

57

163

77

590

Götalands norra slättbygder

45

111

93

54

94

40

437

Svealands slättbygder

56

111

99

39

81

23

409

Götalands skogsbygder

171

391

316

170

230

67

1 345

Mellersta Sveriges skogsbygder

43

58

49

18

41

12

221

Nedre Norrland

75

109

74

27

54

11

350

Övre Norrland

68

97

74

31

43

7

320

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-–2,0

7

6

3

..

4

..

23

2,1–5,0

..

..

..

-

-

-

2

5,1–10,0

9

..

-

-

..

..

13

10,1–20,0

77

12

..

..

..

..

95

20,1–30,0

111

52

8

5

..

..

178

30,1–50,0

176

243

50

9

..

..

485

50,1–100,0

131

540

347

139

83

5

1 245

100,1–

11

199

434

263

662

262

1 831

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-–2,0

4

5

..

..

4

..

18

2,1–5,0

-

-

..

..

..

-

..

5,1–10,0

..

-

-

-

-

..

..

10,1–20,0

47

5

..

-

..

-

54

20,1–30,0

80

25

..

..

..

-

110

30,1–50,0

189

119

18

5

4

-

335

50,1–100,0

172

580

227

58

43

8

1 088

100,1–

26

318

593

352

707

262

2 258

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2016

523

1 052

845

419

760

273

3 872

2013

785

1 436

982

482

742

241

4 668

2010

1 162

1976

1 132

487

687

175

5 619

2007

1 724

2 814

1 313

509

615

121

7 096

2005

2 461

3 501

1 463

506

519

98

8 548


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.