Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Antal tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2016

7a. Number of ewes and rams by size of herd in June 2016

Område                         Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal tackor och baggar

 

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

604

2 255

2 248

4 238

9 345

Uppsala

696

2 136

2 303

4 670

9 805

Södermanlands

505

2 126

2 059

8 163

12 853

Östergötlands

703

3 597

4 629

12 035

20 964

Jönköpings

891

3 532

3 507

5 557

13 487

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

546

2 197

2 209

4 898

9 850

Kalmar

712

3 558

3 858

11 085

19 213

Gotlands

173

1 231

3 252

28 441

33 097

Blekinge

227

1 728

2 167

4 264

8 386

Skåne

1 424

4 789

5 583

19 152

30 948

 

 

 

 

 

 

Hallands

806

2 497

2 553

7 845

13 701

Västra Götalands

2 846

9 066

8 354

20 436

40 702

Värmlands

806

2 401

1 657

3 907

8 771

Örebro

490

1 710

2 041

6 197

10 438

Västmanlands

224

1 043

837

2 718

4 822

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

576

1 768

1 714

4 053

8 111

Gävleborgs

371

1 932

1 850

5 215

9 368

Västernorrlands

487

1 171

1 038

1 601

4 297

Jämtlands

390

1 192

1 254

2 641

5 477

Västerbottens

459

1 448

872

2 138

4 917

Norrbottens

248

690

521

1 316

2 775

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

714

2 084

2 737

8 346

13 881

Götalands mellanbygder

1 065

5 132

8 276

45 312

59 785

Götalands norra slättbygder

1 221

4 463

4 185

11 830

21 699

Svealands slättbygder

2 338

8 764

8 655

24 613

44 370

Götalands skogsbygder

5 016

19 207

19 591

45 957

89 771

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 715

5 491

4 898

10 515

22 619

Nedre Norrland

1 221

4 350

4 263

9 878

19 712

Övre Norrland

894

2 576

1 901

4 119

9 490

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

1 183

8 246

6 726

8 503

24 658

2,1–5,0

3 426

9 695

5 259

2 786

21 166

5,1–10,0

3 355

12 759

11 634

9 387

37 135

10,1–20,0

2 428

9 372

11 871

21 651

45 322

20,1–30,0

1 006

3 200

4 919

15 900

25 025

30,1–50,0

839

3 052

5 862

28 465

38 218

50,1–100,0

1 025

3 014

4 147

40 099

48 285

100,1–

922

2 729

4 088

33 779

41 518

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

141

2 754

2 894

5 359

11 148

2,1–5,0

1 748

4 430

2 308

775

9 261

5,1–10,0

4 774

15 597

8 076

5 371

33 818

10,1–20,0

2 940

13 321

15 058

12 241

43 560

20,1–30,0

1 078

4 571

6 999

12 678

25 326

30,1–50,0

1 141

4 136

7 366

25 717

38 360

50,1–100,0

1 191

3 710

6 307

40 282

51 490

100,1–

1 171

3 548

5 498

58 147

68 364

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2016

14 184

52 067

54 506

160 570

281 327

2013

13 876

52 982

55 144

163 518

285 520

2010

14 130

50 239

51 433

157 324

273 126

2007

13 882

45 446

45 199

137 159

241 686

2005

11 833

45 536

45 774

118 866

222 009


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.