Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2016

7b. Number of holdings with ewes and rams by size of herd in June 2016

Område                         Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal tackor och baggar

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

101

144

65

43

353

Uppsala

122

135

67

49

373

Södermanlands

88

133

62

63

346

Östergötlands

125

223

138

98

584

Jönköpings

151

218

100

58

527

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

99

140

64

41

344

Kalmar

121

221

108

91

541

Gotlands

29

71

90

175

365

Blekinge

43

109

65

44

261

Skåne

280

309

161

132

882

 

 

 

 

 

 

Hallands

147

152

73

55

427

Västra Götalands

497

585

249

175

1 506

Värmlands

132

152

49

42

375

Örebro

86

105

60

46

297

Västmanlands

38

67

24

21

150

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

97

114

52

32

295

Gävleborgs

66

127

55

53

301

Västernorrlands

83

80

31

17

211

Jämtlands

64

74

35

23

196

Västerbottens

81

93

26

19

219

Norrbottens

42

43

16

15

116

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

137

129

80

60

406

Götalands mellanbygder

195

318

233

306

1 052

Götalands norra slättbygder

224

288

123

101

736

Svealands slättbygder

403

550

252

215

1 420

Götalands skogsbygder

882

1 210

573

382

3 047

Mellersta Sveriges skogsbygder

287

355

149

91

882

Nedre Norrland

210

280

124

99

713

Övre Norrland

154

165

56

38

413

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

195

510

209

83

997

2,1–5,0

596

643

158

38

1 435

5,1–10,0

581

805

349

97

1 832

10,1–20,0

422

575

338

259

1 594

20,1–30,0

176

203

140

166

685

30,1–50,0

155

196

163

223

737

50,1–100,0

194

189

118

250

751

100,1–

173

174

115

176

638

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

24

165

89

51

329

2,1–5,0

302

294

74

10

680

5,1–10,0

817

1 021

247

50

2 135

10,1–20,0

511

811

448

166

1 936

20,1–30,0

194

282

198

159

833

30,1–50,0

204

263

203

255

925

50,1–100,0

220

233

176

296

925

100,1–

220

226

155

305

906

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2016

2 492

3 295

1 590

1 292

8 669

2013

2 472

3 354

1 619

1 372

8 817

2010

2 571

3 234

1 507

1 316

8 628

2007

2 536

2 920

1 323

1 205

7 984

2005

2 272

2 911

1 336

1 076

7 595


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.