Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Antal suggor och galtar efter besättningsstorlek i juni 2016

8a. Number of sows and boars by size of herd in June 2016

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

 

1-49

50-99

100-199

200-499

500-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

98

150

395

-

705

Uppsala

102

122

587

905

1 314

3 030

Södermanlands

117

194

338

1 721

2 873

5 243

Östergötlands

140

174

541

3 448

4 647

8 950

Jönköpings

103

200

254

536

-

1 093

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

149

-

-

573

574

1 296

Kalmar

79

275

898

2 401

2 905

6 558

Gotlands

91

261

470

775

2 539

4 136

Blekinge

110

-

228

1 298

-

1 636

Skåne

927

1 098

5 665

11 089

26 071

44 850

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

346

1 010

3 230

3 917

6 433

14 936

Västra Götalands

356

297

3 051

7 989

15 081

26 774

Värmlands

45

-

463

238

2 943

3 689

Örebro

21

80

644

239

4 332

5 316

Västmanlands

71

95

147

1 541

5 842

7 696

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

51

164

-

271

642

1 128

Gävleborgs

58

-

195

-

-

253

Västernorrlands

86

-

-

726

-

812

Jämtlands

55

51

-

-

-

106

Västerbottens

125

85

113

754

-

1 077

Norrbottens

6

-

574

-

600

1 180

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

570

1 368

6 567

5 955

22 697

37 157

Götalands mellanbygder

477

855

2 927

10 255

10 332

24 846

Götalands norra slättbygder

254

390

2 793

8 800

19 168

31 405

Svealands slättbygder

374

589

1 843

4 562

16 354

23 722

Götalands skogsbygder

943

702

1 888

6 532

6 053

16 118

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

77

648

994

1 592

3 457

Nedre Norrland

184

138

195

964

-

1 481

Övre Norrland

152

85

687

754

600

2 278

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker- hektar

 

 

 

 

 

 

-–2,0

242

225

1 372

8 520

18 286

28 645

2,1–5,0

116

-

-

238

655

1 009

5,1–10,0

285

122

273

-

993

1 673

10,1–20,0

389

51

123

443

-

1 006

20,1–30,0

201

354

336

-

1 377

2 268

30,1–50,0

496

508

1 697

1 457

4 097

8 255

50,1–100,0

893

1 113

4 078

6 476

7 823

20 383

100,1–

478

1 831

9 669

21 682

43 565

77 225

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark- hektar

 

 

 

 

 

 

-–2,0

165

225

1 255

7 787

18 286

27 718

2,1–5,0

83

-

-

464

655

1 202

5,1–10,0

268

54

390

304

993

2 009

10,1–20,0

365

51

-

203

-

619

20,1–30,0

260

202

355

443

1 377

2 637

30,1–50,0

410

528

1 308

1 220

4 097

7 563

50,1–100,0

997

1 161

4 362

6 224

7 823

20 567

100,1–

552

1 983

9 878

22 171

43 565

78 149

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2016

3 100

4 204

17 548

38 816

76 796

140 464

2013

3 504

6 550

18 664

40 542

80 880

150 140

2010

5 917

10 360

24 667

43 502

71 516

155 962

2007

10 571

15 737

34 028

45 335

75 773

181 444

2005

14 158

18 647

36 595

45 638

73 074

188 112


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.