Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Antal företag med suggor och galtar efter besättningsstorlek i juni 2016

8b. Number of holdings with sows and boars by size of herd in June 2016

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

 

1-49

50-99

100-199

200-499

500-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

..

-

11

Uppsala

15

..

4

3

..

26

Södermanlands

16

..

..

5

3

28

Östergötlands

18

..

4

11

6

41

Jönköpings

16

3

..

..

-

23

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

25

-

-

..

..

28

Kalmar

12

4

6

8

3

33

Gotlands

8

4

3

3

3

21

Blekinge

8

-

..

4

-

14

Skåne

96

16

38

33

29

212

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

30

14

21

14

7

86

Västra Götalands

55

4

23

23

11

116

Värmlands

9

-

4

..

..

17

Örebro

6

..

4

..

4

16

Västmanlands

11

..

..

5

4

22

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10

..

-

..

..

14

Gävleborgs

..

-

..

-

-

15

Västernorrlands

9

-

..

..

-

11

Jämtlands

8

..

-

-

-

9

Västerbottens

17

..

..

3

-

22

Norrbottens

..

-

4

-

..

7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

50

19

44

20

23

156

Götalands mellanbygder

49

13

19

31

13

125

Götalands norra slättbygder

25

5

21

28

16

95

Svealands slättbygder

51

7

13

14

15

100

Götalands skogsbygder

137

10

14

20

8

189

Mellersta Sveriges skogsbygder

33

..

..

3

..

43

Nedre Norrland

27

..

..

3

-

33

Övre Norrland

21

..

5

3

..

31

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-–2,0

35

3

10

25

18

91

2,1–5,0

38

-

..

..

..

40

5,1–10,0

57

..

..

-

..

62

10,1–20,0

66

..

..

..

-

69

20,1–30,0

42

5

..

-

..

52

30,1–50,0

54

7

13

5

5

84

50,1–100,0

69

16

27

21

6

139

100,1–

32

24

65

69

45

235

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-–2,0

19

3

9

22

18

71

2,1–5,0

22

-

-

..

..

25

5,1–10,0

60

..

3

..

..

66

10,1–20,0

70

..

-

..

-

72

20,1–30,0

42

3

3

..

..

51

30,1–50,0

56

7

10

4

5

82

50,1–100,0

79

17

29

20

6

151

100,1–

45

26

67

71

45

254

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2016

393

58

121

122

78

772

2013

369

87

126

126

82

790

2010

521

138

171

136

74

1 040

2007

766

217

240

145

75

1 443

2005

1 041

259

261

146

74

1 781


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.