Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Antal företag med slaktsvin efter besättningsstorlek i juni 2016

9b. Number of holdings with fattening pigs by size of herd in June 2016

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

 

 

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-1 999

2 000-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

-

-

..

..

12

Uppsala

18

4

..

5

3

-

32

Södermanlands

8

-

..

..

6

5

24

Östergötlands

17

3

4

9

15

11

59

Jönköpings

17

..

..

..

3

-

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

11

..

..

..

..

-

18

Kalmar

11

4

5

11

15

4

50

Gotlands

6

..

8

7

11

..

36

Blekinge

11

-

..

3

8

4

27

Skåne

81

16

34

22

59

35

247

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

37

13

15

17

34

7

123

Västra Götalands

44

11

12

27

54

29

177

Värmlands

10

..

..

..

10

7

29

Örebro

10

3

3

5

8

6

35

Västmanlands

9

-

..

3

12

..

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

12

..

..

-

..

-

16

Gävleborgs

21

..

-

..

..

..

27

Västernorrlands

9

..

..

3

-

-

14

Jämtlands

8

..

..

-

-

-

11

Västerbottens

15

..

..

..

..

..

21

Norrbottens

3

-

..

..

3

..

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

51

14

31

25

63

19

203

Götalands mellanbygder

45

10

25

25

52

27

184

Götalands norra slättbygder

21

11

11

25

62

35

165

Svealands slättbygder

47

9

11

14

35

20

136

Götalands skogsbygder

112

16

14

23

23

10

198

Mellersta Sveriges skogsbygder

31

..

..

..

8

3

48

Nedre Norrland

36

5

3

4

..

..

52

Övre Norrland

22

..

..

..

..

..

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-–2,0

27

5

9

11

30

23

105

2,1–5,0

31

-

-

..

..

..

33

5,1–10,0

50

-

..

..

..

..

55

10,1–20,0

64

3

..

..

..

..

73

20,1–30,0

41

4

..

..

3

-

52

30,1–50,0

43

13

15

..

8

..

88

50,1–100,0

64

15

29

33

33

8

182

100,1–

45

28

40

64

172

82

431

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-–2,0

12

4

8

10

29

21

84

2,1–5,0

20

-

..

-

..

..

24

5,1–10,0

47

..

..

..

..

..

55

10,1–20,0

69

..

..

..

..

-

75

20,1–30,0

43

4

3

..

3

..

56

30,1–50,0

42

10

12

..

8

..

78

50,1–100,0

69

17

29

32

30

8

185

100,1–

63

30

43

68

176

82

462

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2016

365

68

99

119

250

118

1 019

2013

344

89

124

108

293

107

1 065

2010

500

147

206

136

314

107

1 410

2007

758

248

265

203

371

92

1 937

2005

984

284

335

212

395

96

2 306


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.