Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Antal höns exklusive kycklingar efter besättningsstorlek i juni 2016

10a. Number of hens (chickens not included) by size of herd in June 2016

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4 999

5 000-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

1 269

690

10 050

30 070

42 079

Uppsala

1 676

510

6 200

67 016

75 402

Södermanlands

1 404

762

3 950

335 445

341 561

Östergötlands

1 234

830

920

1 837 014

1 839 998

Jönköpings

3 159

930

3 980

88 504

96 573

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 578

710

10 590

78 700

91 578

Kalmar

2 257

1 155

9 148

1 125 784

1 138 344

Gotlands

603

642

7 100

257 619

265 964

Blekinge

613

..

8 350

76 267

85 420

Skåne

3 785

1 597

17 382

1 513 816

1 536 580

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 284

..

10 000

894 440

905 834

Västra Götalands

7 005

3 203

28 250

644 511

682 969

Värmlands

1 506

..

1 050

18 000

20 806

Örebro

1 357

903

5 400

601 780

609 440

Västmanlands

778

..

4 500

117 300

122 818

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 431

..

1 800

46 000

49 541

Gävleborgs

1 341

..

3 595

67 226

72 362

Västernorrlands

1 016

..

..

58 230

59 609

Jämtlands

1 111

..

4 900

16 874

22 940

Västerbottens

851

..

2 000

75 249

78 305

Norrbottens

387

..

..

35 800

36 187

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 426

862

9 196

1 929 098

1 940 582

Götalands mellanbygder

2 888

1 617

24 798

1 480 961

1 510 264

Götalands norra slättbygder

2 389

1 380

15 770

2 103 759

2 123 298

Svealands slättbygder

5 975

2 575

29 200

675 651

713 401

Götalands skogsbygder

13 837

5 168

45 956

926 425

991 386

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 036

1 170

3 750

650 872

659 828

Nedre Norrland

3 548

878

8 495

107 830

120 751

Övre Norrland

1 546

205

2 000

111 049

114 800

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker- hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

2 803

1 226

8 941

3 711 446

3 724 416

2,1–5,0

6 877

1 277

5 960

398 130

412 244

5,1–10,0

8 622

2 283

7 810

30 093

48 808

10,1–20,0

7 572

3 138

23 390

195 700

229 800

20,1–30,0

2 849

1 602

14 800

48 700

67 951

30,1–50,0

3 240

1 775

20 636

337 089

362 740

50,1–100,0

2 572

1 944

21 518

235 830

261 864

100,1–

1 110

610

36 110

3 028 657

3 066 487

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

727

662

8 245

3 537 083

3 546 717

2,1–5,0

3 430

811

6 056

374 823

385 120

5,1–10,0

10 493

2 379

5 310

94 674

112 856

10,1–20,0

8 377

2 917

11 500

219 463

242 257

20,1–30,0

3 763

1 324

25 490

92 526

123 103

30,1–50,0

3 220

2 608

22 150

261 470

289 448

50,1–100,0

3 783

2 144

24 304

335 830

366 061

100,1–

1 852

1 010

36 110

3 069 776

3 108 748

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2016

35 645

13 855

139 165

7 985 645

8 174 310

2013

49 332

16 938

145 759

6 661 621

6 873 650

2010

44 496

18 549

175 351

5 823 102

6 061 498

2007

52 895

19 396

240 737

5 014 479

5 327 507

2005

62 535

25 359

286 379

4 690 985

5 065 258


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.