Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med nötkreatur i juni 2016

1b. Number of holdings with cattle in June 2016

Område
Storleksgrupp

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

49

239

288

318

282

348

Uppsala

132

319

451

534

482

583

Södermanlands

104

277

381

425

389

452

Östergötlands

246

592

838

943

877

985

Jönköpings

383

969

1 352

1 539

1 454

1 611

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

157

643

800

885

823

939

Kalmar

366

634

1 000

1 114

1 040

1 167

Gotlands

177

205

382

439

421

456

Blekinge

64

374

438

453

430

489

Skåne

335

1 524

1 859

2 003

1 900

2 111

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

209

508

717

785

727

830

Västra Götalands

695

1 842

2 537

2 902

2 677

3 083

Värmlands

96

436

532

606

532

663

Örebro

74

284

358

423

396

458

Västmanlands

43

155

198

226

189

243

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

84

319

403

471

420

511

Gävleborgs

132

354

486

564

497

599

Västernorrlands

105

250

355

416

373

444

Jämtlands

123

230

353

398

368

422

Västerbottens

218

133

351

448

404

471

Norrbottens

80

62

142

168

158

181

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

200

459

659

717

687

751

Götalands mellanbygder

590

1 129

1 719

1 883

1 796

1 974

Götalands norra slättbygder

437

816

1 253

1 444

1 358

1 523

Svealands slättbygder

409

1 212

1 621

1 872

1 687

2 020

Götalands skogsbygder

1 345

4 683

6 028

6 722

6 250

7 108

Mellersta Sveriges skogsbygder

221

916

1 137

1 306

1 147

1 413

Nedre Norrland

350

849

1 199

1 385

1 246

1 480

Övre Norrland

320

285

605

731

668

777

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-–2,0

23

389

412

445

355

500

2,1–5,0

..

..

538

585

500

712

5,1–10,0

..

..

1 182

1 314

1 141

1 546

10,1–20,0

95

1 965

2 060

2 375

2 078

2 586

20,1–30,0

178

1 346

1 524

1 767

1 619

1 885

30,1–50,0

485

1 752

2 237

2 565

2 373

2 689

50,1–100,0

1 245

1 905

3 150

3 563

3 403

3 646

100,1–

1 831

1 287

3 118

3 446

3 370

3 482

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-–2,0

18

195

213

241

195

254

2,1–5,0

..

..

120

131

114

173

5,1–10,0

..

..

802

917

746

1 119

10,1–20,0

54

1 705

1 759

2 014

1 712

2 283

20,1–30,0

110

1 344

1 454

1 681

1 499

1 825

30,1–50,0

335

1 922

2 257

2 601

2 390

2 760

50,1–100,0

1 088

2 317

3 405

3 866

3 679

3 974

100,1–

2 258

1 953

4 211

4 609

4 504

4 658

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2016

3 872

10 349

14 221

16 060

14 839

17 046

2013

4 668

11 092

15 712

17 824

16 306

18 962

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586

2007

7 096

12 494

19 549

22 501

20 780

23 878

2005

8 548

12 823

21 254

24 808

22 888

26 179


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.