Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Antal företag med höns exklusive kycklingar efter besättningsstorlek i juni 2016

10b. Number of holdings with hens (chickens not included) by size of herd in June 2016

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4 999

5 000-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

91

8

..

..

105

Uppsala

116

5

3

4

128

Södermanlands

88

8

4

9

109

Östergötlands

81

11

3

59

154

Jönköpings

207

13

4

5

229

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

128

8

3

4

143

Kalmar

137

14

4

10

165

Gotlands

44

8

3

9

64

Blekinge

54

..

4

4

64

Skåne

279

19

9

30

337

 

 

 

 

 

 

Hallands

89

..

4

18

113

Västra Götalands

466

36

15

23

540

Värmlands

107

3

..

..

114

Örebro

90

13

4

11

118

Västmanlands

48

3

..

..

55

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

94

4

..

..

102

Gävleborgs

84

3

..

..

92

Västernorrlands

81

5

-

3

89

Jämtlands

75

..

..

..

78

Västerbottens

62

..

..

3

68

Norrbottens

28

-

-

..

30

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

107

10

6

33

156

Götalands mellanbygder

203

20

10

24

257

Götalands norra slättbygder

154

15

11

65

245

Svealands slättbygder

398

29

17

24

468

Götalands skogsbygder

960

64

22

36

1 082

Mellersta Sveriges skogsbygder

272

16

5

12

305

Nedre Norrland

249

..

..

6

270

Övre Norrland

106

..

..

5

114

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

204

15

6

65

290

2,1–5,0

511

18

4

8

541

5,1–10,0

627

28

7

..

664

10,1–20,0

499

40

12

8

559

20,1–30,0

200

19

..

..

230

30,1–50,0

192

19

10

13

234

50,1–100,0

146

23

14

14

197

100,1–

70

6

15

91

182

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

47

8

4

58

117

2,1–5,0

259

11

4

8

282

5,1–10,0

772

32

7

5

816

10,1–20,0

580

37

9

8

634

20,1–30,0

251

16

11

4

282

30,1–50,0

210

27

10

13

260

50,1–100,0

217

25

15

15

272

100,1–

113

12

15

94

234

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2016

2 449

168

75

205

2 897

2013

3 642

214

78

214

4 148

2010

3 169

220

95

219

3 703

2007

3 674

236

122

213

4 245

2005

4 242

318

146

210

4 916


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.