Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Antal hästar och antal företag med hästar i juni 2016

11. Number of horses and number of holdings with horses in June 2016

Område
Storleksgrupp

Antal hästar

Antal företag med hästar

 

Egna

Övriga1)

Summa

Övriga1)

Egna

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 269

6 171

9 440

534

524

726

Uppsala

2 915

2 472

5 386

566

411

710

Södermanlands

1 886

2 223

4 109

436

327

557

Östergötlands

2 961

2 949

5 910

610

482

799

Jönköpings

3 255

2 050

5 305

742

449

900

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 188

1 152

3 340

485

289

582

Kalmar

2 765

1 803

4 568

563

384

705

Gotlands

1 355

711

2 066

271

164

319

Blekinge

1 091

793

1 884

238

165

311

Skåne

8 678

5 904

14 582

1 733

1 024

2 061

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 633

2 402

5 035

621

437

761

Västra Götalands

9 989

7 454

17 442

2 347

1 484

2 892

Värmlands

2 097

1 484

3 581

563

337

686

Örebro

1 867

1 528

3 395

441

303

555

Västmanlands

1 348

1 381

2 729

293

233

393

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 657

1 276

2 933

451

279

545

Gävleborgs

1 889

1 296

3 184

466

282

557

Västernorrlands

1 251

817

2 067

343

195

403

Jämtlands

925

630

1 555

271

155

333

Västerbottens

1 116

633

1 749

305

174

369

Norrbottens

673

314

987

166

90

194

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 972

3 384

7 356

823

578

1 009

Götalands mellanbygder

6 328

4 516

10 844

1 231

763

1 476

Götalands norra slättbygder

5 403

4 967

10 369

1 189

787

1 491

Svealands slättbygder

11 102

13 741

24 842

2 218

1 772

2 879

Götalands skogsbygder

18 154

11 430

29 584

4 106

2 564

5 013

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 770

3 868

8 638

1 256

818

1 561

Nedre Norrland

4 062

2 467

6 529

1 076

604

1 280

Övre Norrland

2 016

1 069

3 085

546

302

649

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-–2,0

4 283

3 479

7 762

885

615

1 091

2,1–5,0

8 266

5 160

13 426

2 331

1 368

2 817

5,1–10,0

12 664

8 971

21 635

3 299

2 079

3 945

10,1–20,0

11 569

8 787

20 355

2 414

1 610

2 945

20,1–30,0

5 127

4 547

9 674

933

684

1 181

30,1–50,0

4 912

4 282

9 194

892

623

1 149

50,1–100,0

4 877

5 256

10 133

930

654

1 209

100,1–

4 108

4 960

9 068

761

555

1 021

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-–2,0

417

131

548

105

42

122

2,1–5,0

3 965

2 243

6 208

1 215

672

1 452

5,1–10,0

14 663

9 915

24 578

3 959

2 500

4 770

10,1–20,0

13 198

10 727

23 924

2 921

1 949

3 540

20,1–30,0

6 305

5 240

11 545

1 136

836

1 442

30,1–50,0

5 701

5 295

10 996

1 020

752

1 331

50,1–100,0

5 487

5 746

11 233

1 063

737

1 360

100,1–

6 070

6 145

12 215

1 026

700

1 341

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2016

55 806

45 441

101 247

12 445

8 188

15 358

2013

62 070

49 293

111 363

13 260

8 793

16 595

2010

68 250

48 776

117 026

14 536

8 906

17 509

2007

..

..

 109 981

..

..

18 232

2005

..

..

98 923

..

..

16 609


1) Med övriga avses hästar som inte ägs av jordbruksföretaget men som är installade eller befinner sig på bete på jordbruksföretaget vid räkningstillfället.
2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.