Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal får i juni 2016

2a. Number of sheep in June 2016

Område
Storleksgrupp

Baggar och tackor,
födda 2015 eller
 tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

Stockholms

9 345

9 821

19 166

Uppsala

9 805

10 618

20 423

Södermanlands

12 853

13 360

26 213

Östergötlands

20 964

21 326

42 290

Jönköpings

13 487

15 359

28 846

 

 

 

 

Kronobergs

9 850

9 840

19 690

Kalmar

19 213

20 408

39 621

Gotlands

33 097

37 363

70 460

Blekinge

8 386

8 162

16 548

Skåne

30 948

34 233

65 181

 

 

 

 

Hallands

13 701

15 576

29 277

Västra Götalands

40 702

43 539

84 241

Värmlands

8 771

8 203

16 974

Örebro

10 438

10 881

21 319

Västmanlands

4 822

5 295

10 117

 

 

 

 

Dalarnas

8 111

7 630

15 741

Gävleborgs

9 368

9 557

18 925

Västernorrlands

4 297

3 542

7 839

Jämtlands

5 477

4 605

10 082

Västerbottens

4 917

4 829

9 746

Norrbottens

2 775

2 700

5 475

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13 881

15 229

29 110

Götalands mellanbygder

59 785

65 650

125 435

Götalands norra slättbygder

21 699

23 498

45 197

Svealands slättbygder

44 370

47 459

91 829

Götalands skogsbygder

89 771

96 488

186 259

Mellersta Sveriges skogsbygder

22 619

21 222

43 841

Nedre Norrland

19 712

18 459

38 171

Övre Norrland

9 490

8 842

18 332

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

-–2,0

24 658

24 311

48 969

2,1–5,0

21 166

22 264

43 430

5,1–10,0

37 135

38 511

75 646

10,1–20,0

45 322

47 282

92 604

20,1–30,0

25 025

26 646

51 671

30,1–50,0

38 218

41 017

79 235

50,1–100,0

48 285

50 361

98 646

100,1–

41 518

46 455

87 973

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

-–2,0

11 148

10 980

22 128

2,1–5,0

9 261

9 535

18 796

5,1–10,0

33 818

34 964

68 782

10,1–20,0

43 560

45 357

88 917

20,1–30,0

25 326

27 233

52 559

30,1–50,0

38 360

40 111

78 471

50,1–100,0

51 490

53 784

105 274

100,1–

68 364

74 883

143 247

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

2016

281 327

296 847

578 174

2013

285 520

291 249

576 769

2010

273 126

291 796

564 922

2007

241 686

267 235

508 921

2005

222 009

249 275

471 284


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.