Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med får i juni 2016

2b. Number of holdings with sheep in June 2016

Område
Storleksgrupp

Baggar och tackor,
födda 2015 eller
 tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

Stockholms

353

288

354

Uppsala

373

311

376

Södermanlands

346

294

349

Östergötlands

584

473

588

Jönköpings

527

455

528

 

 

 

 

Kronobergs

344

281

347

Kalmar

541

455

544

Gotlands

365

331

368

Blekinge

261

216

261

Skåne

882

771

886

 

 

 

 

Hallands

427

355

429

Västra Götalands

1 506

1 284

1 514

Värmlands

375

263

376

Örebro

297

240

297

Västmanlands

150

127

152

 

 

 

 

Dalarnas

295

231

298

Gävleborgs

301

255

304

Västernorrlands

211

167

212

Jämtlands

196

164

200

Västerbottens

219

186

224

Norrbottens

116

83

117

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

406

350

408

Götalands mellanbygder

1 052

920

1 059

Götalands norra slättbygder

736

605

741

Svealands slättbygder

1 420

1 178

1 429

Götalands skogsbygder

3 047

2 589

3 059

Mellersta Sveriges skogsbygder

882

670

888

Nedre Norrland

713

584

720

Övre Norrland

413

334

420

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

-–2,0

997

852

1 002

2,1–5,0

1 435

1 154

1 445

5,1–10,0

1 832

1 472

1 843

10,1–20,0

1 594

1 336

1 599

20,1–30,0

685

580

689

30,1–50,0

737

641

740

50,1–100,0

751

651

761

100,1–

638

544

645

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

-–2,0

329

291

330

2,1–5,0

680

544

686

5,1–10,0

2 135

1 717

2 149

10,1–20,0

1 936

1 577

1 944

20,1–30,0

833

716

838

30,1–50,0

925

793

929

50,1–100,0

925

800

929

100,1–

906

792

919

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

2016

8 669

7 230

8 724

2013

8 817

7 406

8 869

2010

8 628

7 364

8 657

2007

7 984

6 918

8 014

2005

7 595

6 666

7 653


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.