Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal svin i juni 2016

3a. Number of pigs in June 2016

Område
Storleksgrupp

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Smågrisar

Summa svin

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

7

698

7 776

2 374

10 855

Uppsala

46

2 984

8 053

6 075

17 158

Södermanlands

44

5 199

29 649

14 617

49 509

Östergötlands

92

8 858

62 630

20 816

92 396

Jönköpings

169

924

5 226

2 588

8 907

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

20

1 276

5 038

2 173

8 507

Kalmar

64

6 494

44 794

21 581

72 933

Gotlands

32

4 104

27 956

12 664

44 756

Blekinge

21

1 615

22 754

6 470

30 860

Skåne

407

44 443

223 260

129 627

397 737

 

 

 

 

 

 

Hallands

156

14 780

99 919

37 320

152 175

Västra Götalands

222

26 552

178 376

64 446

269 596

Värmlands

24

3 665

33 721

16 141

53 551

Örebro

32

5 284

31 217

14 642

51 175

Västmanlands

50

7 646

26 776

15 412

49 884

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13

1 115

2 613

2 161

5 902

Gävleborgs

13

240

5 765

1 865

7 883

Västernorrlands

27

785

2 441

1 695

4 948

Jämtlands

10

96

930

282

1 318

Västerbottens

20

1 057

6 596

3 616

11 289

Norrbottens

12

1 168

9 833

1 934

12 947

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

332

36 825

189 108

96 445

322 710

Götalands mellanbygder

225

24 621

184 743

87 957

297 546

Götalands norra slättbygder

235

31 170

207 313

73 795

312 513

Svealands slättbygder

182

23 540

121 549

64 044

209 315

Götalands skogsbygder

376

15 742

83 314

37 120

136 552

Mellersta Sveriges skogsbygder

43

3 414

21 011

8 844

33 312

Nedre Norrland

53

1 428

11 808

4 720

18 009

Övre Norrland

35

2 243

16 477

5 574

24 329

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, ha

 

 

 

 

 

-–2,0

338

28 307

144 187

82 900

255 732

2,1–5,0

26

983

3 457

2 977

7 443

5,1–10,0

51

1 622

4 350

7 785

13 808

10,1–20,0

45

961

7 939

2 569

11 514

20,1–30,0

41

2 227

6 948

5 090

14 306

30,1–50,0

113

8 142

31 026

18 875

58 156

50,1–100,0

271

20 112

96 118

49 917

166 418

100,1–

596

76 629

541 298

208 386

826 909

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

317

27 401

135 598

80 086

243 402

2,1–5,0

22

1 180

6 155

3 754

11 111

5,1–10,0

55

1 954

8 815

8 986

19 810

10,1–20,0

47

572

4 203

1 373

6 195

20,1–30,0

43

2 594

10 238

5 886

18 761

30,1–50,0

95

7 468

27 555

17 010

52 128

50,1–100,0

277

20 290

93 541

49 773

163 881

100,1–

625

77 524

549 218

211 631

838 998

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2016

1 481

138 983

835 323

378 499

1 354 286

2013

2 074

148 066

847 022

401 713

1 398 875

2010

2 327

153 635

936 910

427 002

1 519 874

2007

2 491

178 953

1 015 365

479 518

1 676 327

2005

2 697

185 415

1 085 304

537 800

1 811 216


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.