Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med svin i juni 2016

3b. Number of holdings with pigs in June 2016

Område
Storleksgrupp

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Smågrisar

Summa svin

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

4

11

12

8

20

Uppsala

19

26

32

20

39

Södermanlands

20

28

24

20

36

Östergötlands

33

40

59

33

69

Jönköpings

15

22

24

14

37

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15

28

18

15

32

Kalmar

27

31

50

27

61

Gotlands

15

21

36

24

42

Blekinge

11

14

27

12

28

Skåne

164

212

247

167

289

 

 

 

 

 

 

Hallands

71

86

123

73

135

Västra Götalands

88

114

177

94

215

Värmlands

11

17

29

16

38

Örebro

12

15

35

11

41

Västmanlands

17

22

29

18

37

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

9

14

16

7

23

Gävleborgs

9

15

27

10

35

Västernorrlands

7

11

14

3

19

Jämtlands

6

8

11

4

16

Västerbottens

14

21

21

11

30

Norrbottens

6

7

8

6

10

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

129

156

203

134

225

Götalands mellanbygder

94

123

184

113

210

Götalands norra slättbygder

79

94

165

90

185

Svealands slättbygder

70

100

136

86

174

Götalands skogsbygder

129

187

198

118

273

Mellersta Sveriges skogsbygder

27

41

48

19

74

Nedre Norrland

24

32

52

15

66

Övre Norrland

21

30

33

18

45

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

76

89

105

72

130

2,1–5,0

18

40

33

13

58

5,1–10,0

34

61

55

23

93

10,1–20,0

38

68

73

32

106

20,1–30,0

32

52

52

23

78

30,1–50,0

62

83

88

61

116

50,1–100,0

114

136

182

124

215

100,1–

199

234

431

245

456

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

-–2,0

60

69

84

59

100

2,1–5,0

13

25

24

10

38

5,1–10,0

38

65

55

27

97

10,1–20,0

43

72

75

32

110

20,1–30,0

30

51

56

24

81

30,1–50,0

54

81

78

51

109

50,1–100,0

121

147

185

132

225

100,1–

214

253

462

258

492

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2016

573

763

1 019

593

1 252

2013

588

781

1 065

668

1 281

2010

723

1 031

1 410

913

1 695

2007

1 049

1 433

1 937

1 312

2 277

2005

1 259

1 767

2 306

1 644

2 794


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.