Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal höns och kycklingar i juni 2016

4a. Number of hens and chickens in June 2016

Område
Storleksgrupp

Höns,
20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar2)

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång

Län

 

 

 

 

Stockholms

42 079

..

..

..

Uppsala

75 402

41 036

4 070

4 113

Södermanlands

341 561

101 441

1 515 138

1 868 553

Östergötlands

1 839 998

281 360

667 229

867 915

Jönköpings

96 573

566

9 859

9 869

 

 

 

 

 

Kronobergs

91 578

..

254 815

345 816

Kalmar

1 138 344

226 379

1 732 039

2 044 251

Gotlands

265 964

41 046

..

..

Blekinge

85 420

20 957

1 403 089

1 738 012

Skåne

1 536 580

376 450

1 486 601

1 757 517

 

 

 

 

 

Hallands

905 834

148 329

392 521

570 347

Västra Götalands

682 969

326 454

1 300 123

2 095 067

Värmlands

20 806

..

..

..

Örebro

609 440

..

54 063

54 063

Västmanlands

122 818

..

182 810

217 830

 

 

 

 

 

Dalarnas

49 541

..

..

..

Gävleborgs

72 362

..

..

1 630

Västernorrlands

59 609

..

..

..

Jämtlands

22 940

..

..

..

Västerbottens

78 305

9 260

..

..

Norrbottens

36 187

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 940 582

384 461

852 169

1 202 475

Götalands mellanbygder

1 510 264

279 425

3 595 553

4 097 222

Götalands norra slättbygder

2 123 298

578 155

1 512 973

2 143 426

Svealands slättbygder

713 401

143 274

1 756 080

2 144 579

Götalands skogsbygder

991 386

179 566

919 519

1 262 164

Mellersta Sveriges skogsbygder

659 828

703

366 285

725 350

Nedre Norrland

120 751

..

..

..

Övre Norrland

114 800

9 279

..

..

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-–2,0

3 724 416

1 060 311

2 462 427

2 770 674

2,1–5,0

412 244

10 071

170 375

170 516

5,1–10,0

48 808

29 336

130 451

140 698

10,1–20,0

229 800

95 835

5 203

36 588

20,1–30,0

67 951

648

8 576

8 587

30,1–50,0

362 740

132 381

67 059

104 817

50,1–100,0

261 864

13 030

422 528

742 240

100,1–

3 066 487

233 669

5 736 064

7 601 324

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-–2,0

3 546 717

939 959

2 462 351

2 770 541

2,1–5,0

385 120

9 570

170 121

170 220

5,1–10,0

112 856

29 575

20 546

30 781

10,1–20,0

242 257

191 176

115 305

116 712

20,1–30,0

123 103

25 351

4 661

34 717

30,1–50,0

289 448

57 788

43 053

80 785

50,1–100,0

366 061

88 130

312 568

632 350

100,1–

3 108 748

233 732

5 874 078

7 739 338

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

2016

8 174 310

1 575 281

9 002 683

11 575 444

2013

6 873 650

1 708 317

7 958 398

10 486 364

2010

6 061 498

1 646 730

6 445 157

..

2007

5 327 507

1 752 900

6 653 298

..

2005

5 065 258

1 696 778

7 504 777

..


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.
2) Uppgifterna avser antalet djur den 2 juni och tar inte hänsyn till att vissa tillfälligt kan ha tomt i stallarna.