Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2016

4b. Number of holdings with hens and chickens in June 2016

Område
Storleksgrupp

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar2)

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång

Län

 

 

 

 

Stockholms

105

20

4

5

Uppsala

128

26

9

9

Södermanlands

109

19

11

15

Östergötlands

154

25

17

19

Jönköpings

229

21

5

6

 

 

 

 

 

Kronobergs

143

11

5

8

Kalmar

165

24

20

25

Gotlands

64

10

3

3

Blekinge

64

10

11

16

Skåne

337

35

36

48

 

 

 

 

 

Hallands

113

17

13

20

Västra Götalands

540

60

31

44

Värmlands

114

20

6

8

Örebro

118

16

6

6

Västmanlands

55

..

..

5

 

 

 

 

 

Dalarnas

102

21

5

5

Gävleborgs

92

13

3

5

Västernorrlands

89

8

..

..

Jämtlands

78

12

6

7

Västerbottens

68

14

..

5

Norrbottens

30

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

156

16

22

32

Götalands mellanbygder

257

32

43

53

Götalands norra slättbygder

245

28

23

31

Svealands slättbygder

468

81

33

40

Götalands skogsbygder

1 082

128

47

63

Mellersta Sveriges skogsbygder

305

46

15

22

Nedre Norrland

270

42

12

13

Övre Norrland

114

16

3

8

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-–2,0

290

51

30

40

2,1–5,0

541

80

33

42

5,1–10,0

664

102

26

32

10,1–20,0

559

73

19

27

20,1–30,0

230

21

6

8

30,1–50,0

234

17

8

14

50,1–100,0

197

22

15

21

100,1–

182

23

61

78

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-–2,0

117

20

23

28

2,1–5,0

282

42

17

22

5,1–10,0

816

126

37

48

10,1–20,0

634

90

23

29

20,1–30,0

282

22

8

12

30,1–50,0

260

32

9

17

50,1–100,0

272

29

16

24

100,1–

234

28

65

82

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

2016

2 897

389

198

262

2013

4 148

629

242

..

2010

3 703

487

181

..

2007

4 245

496

212

..

2005

4 916

634

234

..


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.
2) Uppgifterna avser antalet djur den 2 juni och tar inte hänsyn till att vissa tillfälligt kan ha tomt i stallarna.