Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Antal höns och kycklingar i juni 2013-2016 på företag med minst 1 000 djur av respektive djurslag

5a. Number of fowls and chickens in June 2013-2016 on holdings with at least 1 000 animals of respective species

År1

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång

2016

8 115 986

1 569 344

9 000 410

11 570 824

2015

7 520 643

1 834 636

8 440 988

11 097 517

2014

6 463 600

1 705 123

7 907 193

10 195 977

2013

6 797 864

1 702 039

7 954 044

10 480 944


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.
2) Uppgifterna avser antalet djur den 2 juni och tar inte hänsyn till att vissa tillfälligt kan ha tomt i stallarna.