Statens Jordbruksverk                                             2                                                      JO 20 SM 1702