Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2017

JO 20 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2017

10. Number of holdings with fowls and chickens in June 2017

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång1,3)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

213

34,9

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Södermanlands

122

21,7

..

..

..

..

 

..

..

Östergötlands

124

8,9

..

..

..

..

 

..

..

Jönköpings

186

10,1

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Kalmar

131

12,9

..

..

..

..

 

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Blekinge

27

9,7

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

381

19,8

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

93

26,6

..

..

..

..

 

..

..

Västra Götalands

341

6,9

..

..

..

..

 

..

..

Värmlands

90

16,6

..

..

..

..

 

..

..

Örebro

124

20,7

..

..

..

..

 

..

..

Västmanlands

41

19,0

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

56

13,6

..

..

..

..

 

..

..

Gävleborgs

82

30,1

..

..

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Jämtlands

30

30,4

..

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

79

18,0

..

..

..

..

 

..

..

Norrbottens

34

31,3

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

139

13,2

..

..

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

383

26,7

..

..

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

175

11,1

..

..

..

..

 

..

..

Svealands slättbygder

736

30,8

..

..

..

..

 

..

..

Götalands skogsbygder

850

10,1

..

..

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

264

13,3

..

..

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

241

31,2

..

..

..

..

 

..

..

Övre Norrland

122

15,2

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

325

12,9

..

..

..

..

 

..

..

2,1 - 5,0

401

19,4

..

..

..

..

 

..

..

5,1 - 10,0

938

25,4

..

..

..

..

 

..

..

10,1 - 20,0

453

9,9

..

..

..

..

 

..

..

20,1 - 30,0

154

16,7

..

..

..

..

 

..

..

30,1 - 50,0

250

30,2

..

..

..

..

 

..

..

50,1 - 100,0

138

14,6

..

..

..

..

 

..

..

100,1 -

252

29,1

..

..

..

..

 

..

..

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

241

16,0

..

..

..

..

 

..

..

2,1 - 5,0

180

15,2

..

..

..

..

 

..

..

5,1 - 10,0

920

26,7

..

..

..

..

 

..

..

10,1 - 20,0

605

9,6

..

..

..

..

 

..

..

20,1 - 30,0

220

13,3

..

..

..

..

 

..

..

30,1 - 50,0

267

28,5

..

..

..

..

 

..

..

50,1 - 100,0

192

12,7

..

..

..

..

 

..

..

100,1 -

285

25,9

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2 911

8,6

825

28,6

283

12,4

 

331

10,9

2016

2 897

-

389

-

198

-

 

262

-

2015

2 927

7,6

730

17,0

263

12,9

 

323

11,8

2014

3 878

4,9

760

8,4

260

12,0

 

296

10,9

2013

4 148

-

629

-

242

-

 

..

..

2010

3 703

-

487

-

181

-

 

227

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.

2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

3) I de fall som besättningen, t.ex. p.g.a. uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var mindre än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång.