Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2017

JO 20 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

12. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2017 på företag med minst 1 000 djur av respektive djurslag

12. Number of holdings with fowls and chickens in June 2017 on holdings with at least 1 000 animals of respective species

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

 

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång

2017

244

2,5

34

3,4

97

4,6

 

120

4,2

2016

251

-

37

-

90

-

 

117

-

2015

249

1,0

37

5,5

88

3,2

 

103

2,6

2014

245

0,5

35

2,3

83

1,2

 

100

0,9

2013

264

-

38

-

79

-

 

102

-

2010

283

-

52

-

80

-

 

98

-