Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2017

JO 20 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal företag med nötkreatur i juni 2017

2. Number of holdings with cattle in June 2017

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Nötkreatur, totalt

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

46

232

278

312

277

338

Uppsala

124

328

452

518

470

562

Södermanlands

98

288

386

433

396

460

Östergötlands

230

609

839

917

862

964

Jönköpings

362

981

1 343

1 505

1 430

1 581

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

144

639

783

859

782

909

Kalmar

345

632

977

1 079

1 007

1 135

Gotlands

164

214

378

435

411

443

Blekinge

55

371

426

449

414

478

Skåne

313

1 511

1 824

1 930

1 835

2 037

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

197

505

702

761

704

808

Västra Götalands

648

1 900

2 548

2 874

2 673

3 037

Värmlands

84

460

544

606

531

655

Örebro

66

292

358

425

373

454

Västmanlands

38

160

198

222

202

242

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

77

323

400

461

418

509

Gävleborgs

126

342

468

538

479

580

Västernorrlands

100

253

353

406

358

433

Jämtlands

119

228

347

401

365

418

Västerbottens

206

133

339

426

390

452

Norrbottens

72

70

142

165

140

179

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

192

451

643

697

659

730

Götalands mellanbygder

558

1 135

1 693

1 846

1 750

1 921

Götalands norra slättbygder

406

856

1 262

1 441

1 355

1 505

Svealands slättbygder

380

1 241

1 621

1 854

1 677

1 989

Götalands skogsbygder

1 247

4 716

5 963

6 540

6 109

6 933

Mellersta Sveriges skogsb.

198

938

1 136

1 287

1 130

1 396

Nedre Norrland

334

840

1 174

1 349

1 200

1 443

Övre Norrland

299

294

593

708

637

757

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

27

413

440

463

380

526

2,1 - 5,0

3

546

549

565

479

695

5,1 - 10,0

9

1 145

1 154

1 256

1 088

1 482

10,1 - 20,0

82

1 923

2 005

2 284

2 026

2 509

20,1 - 30,0

144

1 366

1 510

1 724

1 551

1 833

30,1 - 50,0

435

1 768

2 203

2 529

2 316

2 622

50,1 - 100,0

1 098

1 939

3 037

3 407

3 244

3 482

100,1 -

1 816

1 371

3 187

3 494

3 433

3 525

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

21

232

253

270

228

287

2,1 - 5,0

..

..

126

132

109

172

5,1 - 10,0

..

..

788

877

705

1 075

10,1 - 20,0

42

1 647

1 689

1 898

1 639

2 183

20,1 - 30,0

91

1 381

1 472

1 649

1 483

1 798

30,1 - 50,0

291

1 880

2 171

2 530

2 281

2 651

50,1 - 100,0

976

2 334

3 310

3 732

3 528

3 830

100,1 -

2 185

2 091

4 276

4 634

4 544

4 678

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2017

3 614

10 471

14 085

15 722

14 517

16 674

2016

3 872

10 349

14 221

16 060

14 839

17 046

2015

4 161

10 405

14 542

16 432

15 186

17 466

2014

4 394

10 663

15 035

17 094

15 706

18 210

2013

4 668

11 092

15 712

17 824

16 306

18 962

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.