Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2017

JO 20 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2017

4. Number of holdings with dairy cows by size of herd in June 2017

Område  Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

 

  1-24

25-49

  50-74

75-99

100-199

200-

Totalt

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

14

12

4

4

3

46

Uppsala

18

30

36

10

25

5

124

Södermanlands

5

30

28

10

16

9

98

Östergötlands

22

50

59

36

44

19

230

Jönköpings

46

94

94

55

57

16

362

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

19

38

30

26

24

7

144

Kalmar

22

75

73

37

92

46

345

Gotlands

14

52

24

14

46

14

164

Blekinge

12

24

4

7

4

4

55

Skåne

15

66

58

30

97

47

313

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

12

46

33

25

50

31

197

Västra Götalands

82

185

138

70

118

55

648

Värmlands

19

18

13

9

21

4

84

Örebro

5

19

18

6

12

6

66

Västmanlands

4

9

4

3

14

4

38

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

22

16

15

4

16

4

77

Gävleborgs

28

40

31

7

14

6

126

Västernorrlands

27

23

15

14

18

3

100

Jämtlands

18

43

32

7

19

-

119

Västerbottens

39

61

53

23

25

5

206

Norrbottens

14

19

15

7

14

3

72

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

44

30

20

54

36

192

Götalands mellanbygder

40

129

91

54

163

81

558

Götalands norra slättbygder

39

101

85

49

90

42

406

Svealands slättbygder

46

104

94

37

75

24

380

Götalands skogsbygder

146

345

294

172

215

75

1 247

Mellersta Sveriges skogsb.

39

46

47

14

39

13

198

Nedre Norrland

73

98

71

27

53

12

334

Övre Norrland

61

85

73

31

41

8

299

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

6

7

3

3

5

3

27

2,1– 5,0

3

-

-

-

-

-

3

5,1– 10,0

5

..

..

-

..

..

9

10,1– 20,0

68

..

..

-

3

..

82

20,1– 30,0

89

41

6

5

..

..

144

30,1– 50,0

156

218

46

11

..

..

435

50,1– 100,0

114

475

308

122

75

4

1 098

100,1 –

11

202

420

263

641

279

1 816

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

..

7

3

3

5

..

21

2,1 – 5,0

..

-

-

-

-

..

..

5,1 – 10,0

..

..

-

-

-

..

..

10,1 – 20,0

38

..

..

..

..

-

42

20,1 – 30,0

68

20

..

..

..

-

91

30,1 – 50,0

168

99

16

4

4

-

291

50,1 – 100,0

153

524

196

57

39

7

976

100,1–

19

299

568

339

680

280

2 185

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2017

452

952

785

404

730

291

3 614

2016

523

1 052

845

419

760

273

3 872

2015

577

1 202

909

459

744

270

4 161

2014

672

1301

909

500

760

252

4 394

2013

785

1 436

982

482

742

241

4 668

2010

1 162

1 976

1 132

487

687

175

5 619


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.