Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2017

JO 20 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal får i juni 2017

5. Number of sheep in June 2017

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Baggar och tackor,
födda 2016 eller tidigare

                  Lamm

              Summa
               får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11 683

8,8

10 366

6,0

22 050

6,5

Uppsala

9 547

7,5

9 737

5,5

19 284

5,7

Södermanlands

14 229

7,0

14 160

9,6

28 389

8,1

Östergötlands

23 506

4,8

22 796

6,0

46 302

5,1

Jönköpings

15 269

5,0

16 813

5,2

32 082

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10 006

5,9

10 183

6,5

20 189

6,0

Kalmar

20 576

7,1

21 530

7,2

42 106

7,1

Gotlands

34 624

3,2

38 760

3,1

73 384

3,1

Blekinge

8 418

6,5

7 256

6,7

15 674

6,1

Skåne

34 247

4,3

37 179

4,0

71 426

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

14 324

4,7

16 441

4,8

30 765

4,6

Västra Götalands

41 906

2,5

42 328

3,0

84 235

2,6

Värmlands

10 548

15,9

9 013

7,7

19 561

11,6

Örebro

11 042

4,6

10 610

4,9

21 653

4,5

Västmanlands

4 881

8,1

5 512

8,5

10 393

8,2

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 481

6,3

8 340

7,3

16 821

6,5

Gävleborgs

10 093

5,9

9 055

6,8

19 148

6,0

Västernorrlands

3 971

10,0

2 287

12,8

6 258

10,0

Jämtlands

5 157

10,4

4 207

9,5

9 363

9,3

Västerbottens

6 125

8,4

5 543

9,7

11 667

8,5

Norrbottens

2 837

12,8

2 494

12,5

5 332

12,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13 163

5,0

15 078

4,6

28 241

4,7

Götalands mellanbygder

65 442

2,7

71 382

2,7

136 823

2,6

Götalands norra slättbygder

23 991

4,8

24 574

6,4

48 565

5,4

Svealands slättbygder

49 482

4,5

47 997

3,4

97 479

3,6

Götalands skogsbygder

94 550

2,2

97 121

2,2

191 671

2,1

Mellersta Sveriges skogsb.

24 146

3,7

22 017

4,2

46 163

3,7

Nedre Norrland

20 353

3,7

17 523

4,4

37 876

3,7

Övre Norrland

10 341

7,0

8 919

7,1

19 261

6,6

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

33 411

4,6

32 557

4,8

65 968

4,3

2,1 - 5,0

20 969

4,6

21 617

4,9

42 586

4,6

5,1 - 10,0

40 245

3,4

40 071

3,6

80 317

3,3

10,1 - 20,0

43 908

3,3

43 442

2,9

87 350

2,8

20,1 - 30,0

26 783

3,3

27 844

3,4

54 627

3,2

30,1 - 50,0

36 855

2,6

38 052

2,5

74 907

2,4

50,1 - 100,0

52 979

3,7

54 073

3,9

107 052

3,7

100,1 -

46 318

4,6

46 954

3,9

93 273

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

20 963

6,5

20 793

6,7

41 756

6,1

2,1 - 5,0

8 674

7,1

8 973

7,8

17 647

7,2

5,1 - 10,0

33 145

3,8

32 684

4,2

65 829

3,8

10,1 - 20,0

44 299

3,2

44 246

3,2

88 545

3,0

20,1 - 30,0

26 942

3,9

27 993

3,6

54 935

3,5

30,1 - 50,0

35 244

2,7

35 715

2,7

70 959

2,6

50,1 - 100,0

59 424

3,5

59 382

3,6

118 807

3,5

100,1-

72 777

3,0

74 824

2,6

147 601

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2017

301 468

1,1

304 611

1,1

606 079

1,0

2016

281 327

-

296 847

-

578 174

-

2015

288 675

1,0

306 078

1,2

594 753

1,0

2014

287 303

0,8

301 454

0,9

588 757

0,7

2013

285 520

-

291 249

-

576 769

-

2010

273 126

-

291 796

-

564 922

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.