Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2017

JO 20 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag med får i juni 2017

6. Number of holdings with sheep in June 2017

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Baggar och tackor,
födda 2016 eller tidigare

     Lamm  

              Får, Totalt

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

466

10,0

324

8,9

466

10,0

Uppsala

425

18,8

298

11,4

425

18,8

Södermanlands

387

11,0

341

12,0

387

11,0

Östergötlands

633

7,4

509

7,5

633

7,4

Jönköpings

587

8,7

514

8,8

587

8,7

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

402

10,8

328

12,4

402

10,8

Kalmar

534

8,8

462

9,8

534

8,8

Gotlands

391

6,3

365

6,5

391

6,3

Blekinge

241

9,7

204

10,0

241

9,7

Skåne

1 001

5,8

878

6,7

1 031

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

457

9,7

407

10,4

457

9,7

Västra Götalands

1 515

4,3

1 275

4,4

1 517

4,3

Värmlands

379

10,3

307

11,6

382

10,2

Örebro

330

10,6

264

12,2

353

11,8

Västmanlands

117

14,0

106

14,3

117

14,0

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

313

11,5

260

12,9

313

11,5

Gävleborgs

312

11,3

277

12,3

312

11,3

Västernorrlands

172

13,5

139

15,2

172

13,5

Jämtlands

174

13,0

140

14,2

174

13,0

Västerbottens

286

12,7

222

14,9

286

12,7

Norrbottens

94

18,8

69

21,0

94

18,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

407

9,2

377

9,5

413

9,2

Götalands mellanbygder

1 137

5,2

1 048

5,6

1 158

5,4

Götalands norra slättbygder

794

7,6

660

8,1

794

7,6

Svealands slättbygder

1 568

6,4

1 228

5,0

1 571

6,4

Götalands skogsbygder

3 225

3,1

2 687

3,3

3 229

3,1

Mellersta Sveriges skogsb.

929

6,0

737

6,8

952

6,4

Nedre Norrland

726

6,7

622

7,5

726

6,7

Övre Norrland

434

9,3

329

11,1

434

9,3

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1 449

5,6

1 272

6,1

1 470

5,7

2,1 - 5,0

1 489

5,3

1 214

5,9

1 494

5,3

5,1 - 10,0

1 912

4,1

1 595

4,3

1 921

4,1

10,1 - 20,0

1 570

6,6

1 249

5,4

1 593

6,7

20,1 - 30,0

670

6,9

570

7,3

670

6,9

30,1 - 50,0

719

6,3

633

6,6

719

6,3

50,1 - 100,0

740

7,1

633

7,2

740

7,1

100,1 -

671

8,4

522

8,9

671

8,4

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

832

8,1

762

8,4

853

8,1

2,1 - 5,0

616

7,7

505

8,4

617

7,7

5,1 - 10,0

2 175

4,3

1 817

4,7

2 188

4,2

10,1 - 20,0

2 003

5,3

1 627

4,6

2 026

5,3

20,1 - 30,0

852

7,1

664

6,5

852

7,1

30,1 - 50,0

815

5,3

710

5,5

815

5,3

50,1 - 100,0

1 016

6,0

862

6,2

1 016

6,0

100,1-

910

6,6

742

6,8

910

6,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2017

9 219

1,4

7 689

1,4

9 278

1,5

2016

8 669

-

7 230

-

8 724

-

2015

9 074

1,2

7 910

1,5

9 110

1,2

2014

8 912

1,1

7 346

1,4

8 951

1,1

2013

8 817

-

7 406

-

8 869

-

2010

8 628

-

7 364

-

8 657

-


1). Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.