Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2017

JO 20 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2017

8. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2017

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Smågrisar, under 20 kg

Svin, totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

31,4

16

24,9

18

4,4

4

10,2

28

14,5

Uppsala

20

12,6

29

14,4

28

13,9

25

15,4

36

12,3

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

32

9,1

42

11,9

48

7,3

32

9,9

66

8,5

Jönköpings

18

21,4

19

20,2

21

30,7

9

17,1

35

21,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

24,3

..

..

25

34,3

..

..

27

32,3

Kalmar

25

8,4

30

7,9

42

4,9

27

7,1

49

5,5

Gotlands

13

10,2

14

9,5

31

6,0

18

8,0

32

5,8

Blekinge

22

31,7

30

30,6

30

22,0

..

..

41

22,5

Skåne

173

7,4

205

6,9

241

5,5

142

5,3

285

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

76

10,0

81

9,2

126

7,8

72

5,4

134

7,7

Västra Götalands

99

9,9

116

9,0

172

4,6

98

8,0

208

6,0

Värmlands

12

22,1

26

28,0

36

18,8

18

14,7

41

17,8

Örebro

9

14,0

15

17,8

24

6,6

..

..

..

..

Västmanlands

17

14,6

20

16,2

23

9,1

20

11,2

33

10,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

32

32,4

Gävleborgs

18

17,4

26

27,7

16

12,0

7

17,0

34

21,7

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

5

21,5

6

22,5

..

..

7

19,6

Västerbottens

..

..

23

30,7

25

34,8

13

15,5

30

30,0

Norrbottens

7

32,9

8

28,7

6

9,0

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

147

7,0

158

6,5

218

5,1

134

5,6

241

5,2

Götalands mellanbygder

100

11,2

112

10,2

166

6,8

93

7,6

180

6,5

Götalands norra slättbygder

88

8,6

100

8,5

163

4,9

102

7,9

189

5,0

Svealands slättbygder

96

24,2

129

18,4

157

15,1

109

21,2

202

12,2

Götalands skogsbygder

126

8,8

183

9,1

180

8,5

103

9,3

253

7,6

Mellersta Sveriges skogsb.

35

22,5

57

20,2

50

21,5

..

..

98

25,0

Nedre Norrland

31

30,2

34

27,3

47

18,7

25

27,4

64

19,8

Övre Norrland

25

28,5

31

23,8

32

27,8

25

25,7

45

24,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

87

8,3

112

9,2

112

7,3

77

9,3

159

6,8

2,1 - 5,0

30

32,3

49

26,3

..

..

..

..

65

22,2

5,1 - 10,0

29

18,3

51

15,6

60

21,9

33

24,9

98

16,1

10,1 - 20,0

53

23,8

73

20,1

53

23,8

..

..

118

22,5

20,1 - 30,0

23

14,5

27

14,2

35

20,3

15

16,7

43

16,9

30,1 - 50,0

106

25,6

126

22,0

122

22,2

83

30,1

139

19,9

50,1 - 100,0

108

5,5

127

5,1

173

6,0

120

4,8

196

5,6

100,1 -

214

2,3

241

3,2

434

2,0

241

1,9

454

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

79

8,8

89

10,2

103

7,6

70

9,9

128

7,4

2,1 - 5,0

..

..

34

33,0

..

..

..

..

44

28,7

5,1 - 10,0

26

19,0

49

15,1

40

27,6

25

28,5

91

15,8

10,1 - 20,0

58

20,3

91

17,3

62

21,6

32

17,9

125

14,8

20,1 - 30,0

26

26,2

31

22,9

42

21,9

..

..

70

32,8

30,1 - 50,0

82

30,6

100

26,0

93

27,2

73

33,6

116

22,5

50,1 - 100,0

129

9,2

155

7,9

192

7,1

126

6,4

215

6,4

100,1 -

231

2,4

257

3,2

461

2,3

253

1,8

484

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

648

4,2

806

3,7

1 014

2,9

637

5,5

1 272

3,0

2016

573

-

763

-

1 019

-

593

-

1 252

-

2015

562

4,3

755

5,5

982

3,4

597

4,0

1 228

3,9

2014

617

4,7

771

4,1

1 083

3,3

616

4,1

1 282

3,3

2013

588

-

781

-

1 065

-

668

-

1 281

-

2010

723

-

1 031

-

1 410

-

913

-

1 695

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.