Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2017

JO 20 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal höns och kycklingar i juni 2017

9. Number of fowls and chickens in June 2017

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång2)

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

39 878

14,3

..

..

..

..

..

..

Uppsala

59 130

13,3

46 871

21,8

2 000

0,0

2 017

0,7

Södermanlands

242 069

18,0

80 105

0,0

1 411 161

9,2

1 816 229

9,2

Östergötlands

1 945 253

8,9

219 885

8,4

793 458

10,4

803 058

10,3

Jönköpings

68 025

10,4

..

..

..

..

1 496

23,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

64 883

16,1

..

..

87 970

10,6

342 208

11,4

Kalmar

1 125 353

1,7

523 898

0,5

2 139 158

18,6

2 625 060

15,5

Gotlands

246 447

9,8

73 091

19,9

19 114

24,3

19 114

24,3

Blekinge

102 381

11,8

42 536

24,0

1 153 636

6,9

1 195 994

6,7

Skåne

1 087 155

4,4

149 378

4,7

1 228 124

6,8

1 886 572

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

985 557

3,5

155 546

11,2

335 204

8,1

548 742

6,7

Västra Götalands

662 744

5,8

365 368

7,3

1 714 777

6,5

2 739 075

14,3

Värmlands

7 882

19,7

..

..

..

..

..

..

Örebro

236 018

24,0

311 284

3,3

..

..

23 504

14,3

Västmanlands

114 958

16,9

..

..

188 792

21,6

188 798

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

54 451

17,5

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

71 914

15,4

..

..

2 000

0,0

2 000

0,0

Västernorrlands

41 445

16,3

12 877

23,3

..

..

..

..

Jämtlands

16 563

16,5

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

82 228

14,4

11 408

23,5

..

..

..

..

Norrbottens

39 515

20,3

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 567 405

3,4

221 041

7,1

1 076 211

6,7

1 416 285

5,3

Götalands mellanbygder

1 463 277

2,2

639 291

2,8

2 814 622

4,2

3 697 749

4,1

Götalands norra slättbygder

2 245 509

7,8

567 132

5,6

2 040 202

6,1

2 594 654

5,4

Svealands slättbygder

637 871

11,6

128 706

8,0

1 602 097

8,4

2 030 680

8,4

Götalands skogsbygder

923 442

4,1

102 325

10,9

1 163 172

33,4

1 595 870

24,6

Mellersta Sveriges skogsb.

244 935

7,8

311 488

3,3

379 396

15,2

..

..

Nedre Norrland

89 549

10,1

13 045

23,0

..

..

..

..

Övre Norrland

121 860

11,7

11 408

23,5

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3 262 591

1,9

1 467 132

2,0

2 100 727

19,0

3 469 896

11,9

2,1 - 5,0

163 535

6,6

21 642

16,5

135 963

21,6

136 383

21,6

5,1 - 10,0

59 872

11,3

2 198

34,1

102 047

20,0

125 828

16,4

10,1 - 20,0

214 005

9,9

52 612

19,8

33 824

12,1

36 812

11,9

20,1 - 30,0

77 120

8,3

..

..

42 837

13,6

42 837

13,6

30,1 - 50,0

353 818

5,7

139 603

11,0

29 405

10,4

71 610

10,4

50,1 - 100,0

457 386

5,3

56 773

23,9

697 605

7,8

719 687

7,7

100,1 -

2 705 522

7,0

254 091

8,7

5 933 463

2,9

7 591 284

5,5

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3 103 632

2,0

1 305 252

2,1

2 100 498

19,0

3 469 668

11,9

2,1 - 5,0

167 797

7,4

11 428

23,4

136 008

21,6

136 427

21,6

5,1 - 10,0

82 298

11,1

19 555

21,8

7 650

13,7

31 292

11,2

10,1 - 20,0

313 814

7,1

187 460

7,7

99 694

20,4

100 830

20,2

20,1 - 30,0

74 747

7,7

..

..

71 537

9,9

73 528

9,8

30,1 - 50,0

204 405

8,0

74 403

20,9

..

..

43 418

16,1

50,1 - 100,0

611 936

4,4

131 824

10,3

620 161

8,6

636 982

8,5

100,1 -

2 735 220

6,9

264 157

8,4

6 038 993

2,8

7 702 191

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

7 293 848

2,6

1 994 435

1,5

9 075 870

4,4

12 194 337

4,5

2016

8 174 310

-

1 575 281

-

9 002 683

-

11 575 444

-

2015

7 571 087

4,7

1 842 362

9,2

8 443 326

4,0

11 101 440

3,6

2014

6 549 379

2,6

1 713 137

8,0

7 911 012

1,7

10 201 259

1,3

2013

6 873 650

-

1 708 317

-

7 958 398

-

10 486 364

-

2010

6 061 498

-

1 646 730

-

6 445 157

-

8 190 778

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

2) I de fall som besättningen, t.ex. p.g.a. uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var mindre än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång