Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2018

JO 20 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal nötkreatur i juni 2018

2. Antal företag med nötkreatur i juni 2018

3. Antal mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2018

4. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2018

5. Antal får i juni 2018

6. Antal företag med får i juni 2018

7. Antal avels- och slaktgrisar i juni 2018

8. Antal företag med avels- och slaktgrisar i juni 2018

9. Antal höns och kycklingar i juni 2018

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2018

11. Antal höns och kycklingar i juni 2018 på företag med minst 1 000 djur av respektive djurslag

12. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2018 på företag med minst 1 000 djur av respektive djurslag

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)        

 

 

 

 

 

 

.