Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2018

JO 20 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2018

10. Number of holdings with fowls and chickens in June 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång1,3)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

90

18,7

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

117

22,4

..

..

..

..

 

..

..

Södermanlands

135

25,0

..

..

..

..

 

..

..

Östergötlands

136

9,0

..

..

..

..

 

..

..

Jönköpings

208

34,8

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

73

16,5

..

..

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Gotlands

59

20,6

..

..

..

..

 

..

..

Blekinge

45

23,9

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

257

11,4

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Västra Götalands

837

27,7

..

..

..

..

 

..

..

Värmlands

122

22,5

..

..

..

..

 

..

..

Örebro

145

23,4

..

..

..

..

 

..

..

Västmanlands

51

24,6

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Västernorrlands

74

19,5

..

..

..

..

 

..

..

Jämtlands

40

20,3

..

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Norrbottens

17

34,7

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

215

33,7

..

..

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

273

27,4

..

..

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Svealands slättbygder

461

11,4

..

..

..

..

 

..

..

Götalands skogsbygder

851

13,2

..

..

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

394

21,1

..

..

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

320

31,8

..

..

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

360

13,0

..

..

..

..

 

..

..

2,1 - 5,0

671

32,8

..

..

..

..

 

..

..

5,1 - 10,0

652

17,2

..

..

..

..

 

..

..

10,1 - 20,0

607

18,3

..

..

..

..

 

..

..

20,1 - 30,0

246

31,4

..

..

..

..

 

..

..

30,1 - 50,0

232

33,0

..

..

..

..

 

..

..

50,1 - 100,0

..

..

..

..

..

..

 

..

..

100,1 -

253

28,7

..

..

..

..

 

..

..

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

248

16,9

..

..

..

..

 

..

..

2,1 - 5,0

..

..

..

..

..

..

 

..

..

5,1 - 10,0

748

15,3

..

..

..

..

 

..

..

10,1 - 20,0

604

14,5

..

..

..

..

 

..

..

20,1 - 30,0

340

30,8

..

..

..

..

 

..

..

30,1 - 50,0

300

26,9

..

..

..

..

 

..

..

50,1 - 100,0

225

33,5

..

..

..

..

 

..

..

100,1 -

267

27,3

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

3 197

8,4

852

26,9

213

13,4

 

302

14,1

2017

2 911

8,6

825

28,6

283

12,4

 

331

10,9

2016

2 897

-

389

-

198

-

 

262

-

2015

2 927

7,6

730

17,0

263

12,9

 

323

11,8

2013

4 148

-

629

-

242

-

 

..

..

2010

3 703

-

487

-

181

-

 

227

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.

2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

3) I de fall som besättningen, t.ex. p.g.a. uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var mindre än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång