Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2018

JO 20 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal företag med nötkreatur i juni 2018

2. Number of holdings with cattle in June 2018

Område

Kor för mjölk- produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Nötkreatur, totalt

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

46

230

276

314

273

338

Uppsala

119

330

449

509

472

547

Södermanlands

97

286

383

427

390

456

Östergötlands

219

613

832

886

851

945

Jönköpings

350

983

1 333

1 481

1 412

1 547

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

136

629

765

822

758

878

Kalmar

336

632

968

1 060

978

1 110

Gotlands

157

211

368

422

383

434

Blekinge

54

357

411

428

388

464

Skåne

295

1 484

1 779

1 869

1 770

1 987

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

188

504

692

745

686

787

Västra Götalands

620

1 906

2 526

2 793

2 591

2 969

Värmlands

77

464

541

595

520

641

Örebro

64

299

363

413

375

446

Västmanlands

37

164

201

219

195

242

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

77

322

399

466

415

513

Gävleborgs

119

337

456

530

475

563

Västernorrlands

98

248

346

396

345

424

Jämtlands

114

230

344

392

349

416

Västerbottens

205

124

329

415

372

434

Norrbottens

69

65

134

161

141

176

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

181

440

621

675

635

707

Götalands mellanbygder

536

1 119

1 655

1 797

1 671

1 885

Götalands norra slättbygder

391

852

1 243

1 390

1 308

1 465

Svealands slättbygder

372

1 242

1 614

1 819

1 656

1 959

Götalands skogsbygder

1 193

4 704

5 897

6 373

5 950

6 768

Mellersta Sveriges skogsb.

188

947

1 135

1 265

1 130

1 375

Nedre Norrland

324

832

1 156

1 336

1 186

1 425

Övre Norrland

292

282

574

688

603

733

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

81

534

615

637

559

726

2,1 - 5,0

3

542

545

562

445

701

5,1 - 10,0

8

1 101

1 109

1 229

1 022

1 422

10,1 - 20,0

71

1 860

1 931

2 157

1 918

2 393

20,1 - 30,0

128

1 357

1 485

1 668

1 490

1 764

30,1 - 50,0

407

1 728

2 135

2 401

2 236

2 510

50,1 - 100,0

1 005

1 926

2 931

3 258

3 101

3 339

100,1 -

1 774

1 370

3 144

3 431

3 368

3 462

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

77

349

426

455

417

492

2,1 - 5,0

2

117

119

133

106

175

5,1 - 10,0

3

754

757

840

632

1 029

10,1 - 20,0

41

1 604

1 645

1 813

1 554

2 088

20,1 - 30,0

77

1 301

1 378

1 536

1 381

1 689

30,1 - 50,0

269

1 876

2 145

2 421

2 192

2 552

50,1 - 100,0

890

2 338

3 228

3 620

3 431

3 718

100,1 -

2 118

2 079

4 197

4 525

4 426

4 574

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2018

3 477

10 418

13 895

15 343

14 139

16 317

2017

3 614

10 471

14 085

15 722

14 517

16 674

2016

3 872

10 349

14 221

16 060

14 839

17 046

2015

4 161

10 405

14 542

16 432

15 186

17 466

2013

4 668

11 092

15 712

17 824

16 306

18 962

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586


1)         Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.