Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2018

JO 20 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2018

4. Number of holdings with dairy cows by size of herd in June 2018

Område  Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

 

  1-24

25-49

  50-74

75-99

100-199

200-

Totalt

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

14

15

..

5

..

46

Uppsala

16

32

28

13

25

5

119

Södermanlands

9

25

29

10

15

9

97

Östergötlands

16

49

60

27

47

20

219

Jönköpings

42

88

86

59

59

16

350

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

17

37

22

27

25

8

136

Kalmar

19

73

68

41

84

51

336

Gotlands

15

48

26

10

46

12

157

Blekinge

13

19

9

5

4

4

54

Skåne

12

61

52

27

95

48

295

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

17

39

29

22

48

33

188

Västra Götalands

76

170

125

73

121

55

620

Värmlands

12

18

15

6

22

4

77

Örebro

5

18

13

12

11

5

64

Västmanlands

4

8

4

..

14

..

37

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

21

16

15

4

16

5

77

Gävleborgs

19

44

31

6

14

5

119

Västernorrlands

28

23

13

12

19

3

98

Jämtlands

15

44

31

7

17

-

114

Västerbottens

38

62

49

25

26

5

205

Norrbottens

14

15

16

9

11

4

69

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

39

25

20

51

37

181

Götalands mellanbygder

39

124

90

44

154

85

536

Götalands norra slättbygder

36

93

81

44

94

43

391

Svealands slättbygder

48

98

91

38

74

23

372

Götalands skogsbygder

134

315

270

177

220

77

1 193

Mellersta Sveriges skogsb.

29

48

40

17

41

13

188

Nedre Norrland

64

105

66

25

53

11

324

Övre Norrland

58

81

73

34

37

9

292

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

11

14

20

8

22

6

81

2,1– 5,0

..

..

-

-

-

..

3

5,1– 10,0

..

..

..

..

..

..

8

10,1– 20,0

55

10

..

..

..

..

71

20,1– 30,0

74

41

8

3

..

..

128

30,1– 50,0

149

202

42

11

..

..

407

50,1– 100,0

106

441

275

107

71

5

1 005

100,1 –

17

193

389

268

625

282

1 774

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

8

14

20

7

22

6

77

2,1 – 5,0

..

..

-

-

-

..

2

5,1 – 10,0

..

..

..

..

-

-

3

10,1 – 20,0

31

6

..

..

..

..

41

20,1 – 30,0

58

19

-

-

-

-

77

30,1 – 50,0

144

98

21

..

..

-

269

50,1 – 100,0

141

482

172

56

31

8

890

100,1–

31

284

522

331

667

283

2 118

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2018

417

903

736

399

724

298

3 477

2017

452

952

785

404

730

291

3 614

2016

523

1 052

845

419

760

273

3 872

2015

577

1 202

909

459

744

270

4 161

2013

785

1 436

982

482

742

241

4 668

2010

1 162

1 976

1 132

487

687

175

5 619


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.